Çalıştay: Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar (Marmara Ün., 28-29 Ekim 2011, Cm.-Cmt.)

Çalıştayın Amacı:

Bu çalıştayda,

•  Türkiye’de sınıf çalışmaları alanında yakın zamanda yapılmış araştırmaların ve bu konuda çalışmış araştırmacıların bir araya getirilmesi;

•  Özellikle genç araştırmacıların çalışmalarının konuyla ilgili bilimsel topluluk içinde dolaşıma girmesi ve üzerine verimli tartışmalar yapilabilmesi;

•  Kuramsal ve metodolojik farklı perspektiflerin buluşturulması;

•  Türkiye’de sınıf yapısı ve çeşitli sınıf görünümlerinin tartışılması;

•  Küresel kapitalizm sürecinde yaşanan dönüşümlerin ele alınması ve analiz edilmesi hedeflenmektedir.

Çalıştayın Kapsamı

Çalıştay,

•  Türkiye’de sınıf araştırmaları için bazı anahtar kavramlar;

•  Toplumsal sınıfların ilişkisel gerçekliği ve sınıf deneyimleri;

•  Kentleşme ve sınıf ilişkileri;

•  İşçi sınıfı ve işçi hareketleri;

•  İş dünyası, burjuvazi ve siyaset ilişkileri

başlıklı oturumları kapsamaktadır.

28 Ekim 2011

Açıs Paneli (9.30-10.30)
Türkiye’de Sınıf Araştırmaları İçin Bazı Anahtar Kavramlar
Korkut BORATAV
(Ankara Ün., SBF, İktisat, emekli)
Ferhunde ÖZBAY (Bogaziçi Ün., Sosyoloji Bölümü)
“Türkiye’de’ Demografik Geçis Sürecinde Cinsiyet ve Sınıf”
Ayşe DURAKBAŞA (Marmara Ün., Sosyoloji Bölümü)
“Sosyal Sınıf, Statü ve Aile Tarihleri”

Çay-Kahve Molası (10.30-10.45)

I. Oturum (10.45-12.30)

Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği ve Sınıf Deneyimleri
Metin ÖZUĞURLU
(Ankara Ün., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliskileri Bölümü )
“Denizli’de Küresel Fabrika”
Vefa S. ÖĞÜTLE & Güney ÇEĞİN (Ege Ün., Sosyoloji Bölümü & Pamukkale Ün., Sosyoloji Bölümü )
“Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliğini Analiz için Kuramsal Patikalar”
Yasin DURAK (Ankara Ün., Sosyoloji Bölümü)
“Çalışma İlişkilerinde Kültürel Hegemonya: Konya OSB Örneği”
Ali Ekber DOĞAN (Mersin Ün., Kamu Yönetimi Bölümü)
“Özgürlükçülük-Otoriterleşme Salınımında AKP’li Hegemonya Projesi ve Sınıfla”

Öğlen Yemeği (12:30-13:30)

II. Oturum (13.30 – 15.15)

Türkiye’de İş Dünyasi-Burjuvazi-Siyaset
Şebnem Gülfidan
(Marmara Ün., Sosyoloji Bölümü )
“1980 sonrasında Türkiye’de Burjuva-Devlet-Demokrasi İlişkisi”
Ayşen UYSAL (Dokuz Eylül Ün., Kamu Yönetimi Bölümü)
“Siyaset ve İş D ünyası: Türkiye’de Siyasi Parti Yöneticilerinin Sınıfsal Analizi”
Mehmet Gürsan ŞENALP (Atılım Ün., İktisat Bölümü)
“Ulusötesi ve Sistemik Mücadeleler Sürecinde Türk Devlet Sınıfının Çözülmesi: Yeni Bir Tarihsel Blok Oluşumu mu?”
Hamit Emrah BERİŞ (Gazi Ün., Kamu Yönetimi Bölümü)
“1980 sonrası Türkiye’de Devlet-Sermaye İlişkileri”

Çay Molası (15.15 – 15.30)

III. Oturum (15.30-18.15)

Kentleşme ve Sınıf İlişkileri
Yıldırım ŞENTÜRK
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün., Sosyoloji Bölümü)
“Emeğin Kenti İstanbul: Metropolde Çalışma Hayatının Toplumsal ve Mekansal Pratikleri”
Cenk SARAÇOĞLU (ODTÜ Kıbrıs, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
“Mekansal ve Sınıfsal İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Kültürel Irkçılık”
Deniz YONUCU (Cornell Üniversitesi)
“Türkiye’de Bir Yönetim Biçimi Olarak Mekansal İzolasyon: “Tehlikeli’ Mahalleler, Olağanüstü Hal ve Mekansal Ayrıştırma”
Asuman TÜRKÜN (Yıldız Teknik Ün., Mimarlık Fakültesi, Şehir, Bölge Planlama Bölümü)
Kentsel Dönüşüm: İstanbul’da Sosyo-Mekansal Ayrışma ve Dışlanmanın Yeni Aşaması”
Hatice Kurtuluş (İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler), Adalet Alada (İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler), Semra Purkis (Muğla Üniversitesi, İİBF, İktisat)
“Orta Sınıfın Mekanda Yeniden İnşaası: İstanbul’da Yeni Proleter ve Kapitalist Orta Sınıfın ‘Meydan’ Savaşı”
Cenk Özbay (Boğaziçi Üniversitesi, Turizm)
“Neoliberalleşen İstanbul’da Yeni Alt-orta sınıflar: Hizmet Sektöründen Bir Örnek”

29 Ekim 2011

IV. Oturum (9.30-11.15)

İşçi Sınıfı ve İşçi Sınıfı Hareketleri
Hakan KOÇAK
(Kocaeli Ün., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)
“Türkiye İşçi Sınıfının Atipik Yeniden OluşumunaTarihsel Perspektifle Bakış”
Özlem ŞAHİN GÜNGÖR & Fatih GÜNGÖR (Muğla Ün., Kamu Yönetimi Bölümü & Muğla Ün., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)
“Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Direniş”
Hasan GÜLER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün., Sosyoloji Bölümü)
“Yerelde Sınıf ve Sendikal Mücadele: Çanakkale Seramik Fabrikası Örneği”
Berna UÇAROL (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ün., Sosyoloji Bölümü)
Beyaz Yakalıların Örgütlenme Deneyimini Tartışmaya Açmak 

Çay-Kahve Molası (11.15-11.30)

V. Oturum (11.30-12.30)

Türkiye’de Sınıf Çalışmalarının Gündemi: Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Tartışmalar

Haldun GÜLALP (Yıldız Teknik Ün., İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
Sema ERDER (Bahçeşehir Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir