Perşembe Söyleşileri: Hasan Köse ile “Allah Emekten Yanadır” Üzerine

ogretmenler-panel-hasan-kose“ Günümüzün her meselesinde olduğu gibi, İslam akıl ve bilim kaynaklı oluşturulacak ekonomik meselelerin temeline de eşitlik, adalet ve emeğin kutsallığı konulmalıdır. Bunu yapmayanlar bugün doğrudan değilse bile orta ve uzun vadede insanları önünde sonunda tapınağın minberinden, firavunların mihrabına yüz sürmeye çağırmaktadırlar.”

“ Servet sahipleri kendilerine verilen serveti salt kendi yeteneklerine bağlayıp sonuçta Allah’ın yarattığı doğadan, insanların yardımıyla elde ettiklerini unuttuklarında lanetlenmişlerdir. İnsanların emeğini katmadan servetin meşru bir çoğalma yolu yoktur. Emeğin payına el koyanlar mal temerküz/ kenz edip bu güçle doğanın ürettiklerini de tekellerine alıyorlar. İnsanları Allah’ın mülkünden yasaklamaları ile de başka bir süreç başlıyor. Toplumsal ve siyasal ve fitnenin çıkış noktası tam da burasıdır.”

Hasan Köse “ALLAH EMEKTEN YANADIR” isimli kitabında böyle sesleniyor. Doğrusu Müslüman mahallede emek meselelerine bu düzeyde kafa yormak ve böyle bir kitap yazma girişimi gerçekten çok önemli ve değerli, emek meselelerine kafa yoran Türkiye Müslümanlarının mutlaka bu kitabı okuması ve tefekkür etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1966 Trabzon Akçaabat doğumlu olan, Hasan Köse 1996 yılından bu yana öğretmen olarak çalışmakta olup, Eğitim Bir Sen ve Mazlum Der’de değişik düzeylerde görev yapmıştır. Fakat asıl önemli olan 2008 yılında Eğitim Bir Sen Genel Başkanlığına aday olduğu seçimlerde sendikal kimlik, hak, emek-ücret ilişkisi ve etkin siyasal katılım temelli, sendikal mücadeleye vurgu yapan bildiriler yayınlamasıyla öne çıkmasıdır. Bu kitap o gün yaptığı çıkışların bugün bulduğu hayattır. Kendisi ile 13 Mart Perşembe günü, saat 20.00’de büromuzda, kitabı ile ilgili bir sohbet yapacağız. Son olarak kitabı ile ilgili Hayri Kırbaşoğlu ve Cem Somel Hocalarımızın yaptığı değerlendirmelerle sizleri baş başa bırakıyor ve önümüzdeki hafta yapacağımız Perşembe Sohbetine bekliyoruz.

“Ne güzel yazılar bunlar! Memleket ve ümmet, hatta beşeriyet davası bağlamında meselelere bu düzeyde kafa yormanız bizim için bir saadet vesilesi. Sizin gibi “sorumlu aydınların” katkılarıyla, bu gibi varoluşsal ve geleceğimizi belirleyecek meselelerde, egemen paradigmaların dışında yeni bir paradigma inşası mümkün olacaktır. Daha doğrusu olmak zorundadır.  Adalet ve sosyal adalet idealinin ülkemizde, bölgemizde ve gezegenimizde egemen paradigma olması yolunda elinden geleni esirgemeyen sizler gibi cihad-ictihad ehline saygı ve sevgilerimle”

Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu

“Okuru, iktisatta hakiki meselenin hasılayı artırmak değil, bölüşüm olduğuna ikna edebilme çabası olarak bu kitabın önemi, iktisadın asıl meselelerini tartışıyor olması ve günümüzde hüküm süren düzeni sorgulamasıdır.”

Prof. Dr. Cem Somel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir