“İslam’ın 2. Koşusu” Atölyesi Başlıyor

Platform çatısı altında “İslam’ın İkinci Koşusu Okumaları” adı altında yapageldiğimiz okumalar ile ilgili bir atölye tertipliyoruz. Atölye programını, kaynakça listesini ve dökümanlara ulaşabileceğiniz bağlantı linki aşağıdadır. Tüm ilgilileri bekleriz.

1. Hafta (26.12.2016): İkinci Koşunun Tarihi ve Coğrafyası – Yavuz Soysal
Bu hafta kısa pasajlarla ve fazla detaya girmeden ana hatlarıyla o tarihlerde ve bölgede olan önemli olaylar tartışılacak.

Kaynaklar:
– Ahmet T. Karamustafa – Tanrının Kural Tanımaz Kulları (Kitap) (155 sf.)
– Ayhan Yalçınkaya – Tanrının Kural Tanımaz Kulları (Kitap Kritiği) (12 sf.)
– Dört Halife’den Selçuklulara İsyan ve İç Savaşların Kronolojisi (7 sf.)
– İbni Batuta Seyahatnamesi (Kitap) (152 sf.)
– İmamı Azam – El Alim vel Mütallim (Kitapçık) (31 sf.)
– Yavuz Soysal – İkinci Koşu Dönemi Kronolojisi (4 sf.)

2. Hafta (02.12.2016): Adalet Fikri ve Meşveret Meselesi: Hukuk Vadetmek – Bedri Soylu
İkinci Koşu ve Müslüman kalmanın temel köşe taşları nelerdi, mesele daha somut bir zemine çekilmeye çalışılacak.

Kaynaklar:
– Ahmet T. Karamustafa – Tanrının Kural Tanımaz Kulları (Kitap) (155 sf.)
– Lütfi Bergen – Tekasürü Bozacak Fıkıh (Makaleler) (20 sf.)
– Bedri Soylu – Müslüman Kalmak Politiktir (Makaleler) (14 sf.)
– İbni Batuta Seyahatnamesi (Kitap) (152 sf.)

3. Hafta (09.01.2017): Farklılıklarla Bir Arada Yaşamak ve Melamilik, Melamiler ve Tarihsel İzdüşümü
Bu hafta birbiriyle ilişkili iki farklı konu tartışılacak.

* Farklılıklarla Bir Arada Yaşamak – Yavuz Soysal
Anadolu’da mezhep ve din ayrımlarını aşan ve bir arada yaşamı örgütleyebilen bir anlayış nasıl teşekkül etti?

Kaynaklar:
– Yavuz Soysal – İkinci Koşu Notları (Makaleler) (15 sf.)
– Süreyya Su – Hurafeler ve Mitler(111-209) (Kitap) (96 sf.)
– Ünal İmik – Türkülerimizde Hoşgörü Temasına Toplumsal Bakış ve Hacı Bektaş Veli (Makale) (20 sf.)
– Osman Eğri – Alevi Bektaşi Geleneğinde Hakk’ın Birliğinden Halkın Dirliğine(Makale) (20 sf.)
– Osman Eğri – İslam Tasavvufu ve Hoşgörü (Makale) (26 sf.)

* Melamilik, Melamiler ve Tarihsel İzdüşümü – Mikail Bora Kaplan
Hep tartışmalı ve gizemli bir tarafı olan Melamilik nasıl bir ahlaki tavrı önerdi ve gelenek içinde nasıl vücut buldu?

Kaynaklar:

– Ali Bolat – Melametilik (Kitap) (118 sf.)
– Ali Bolat – Muhyiddin İbnül Arabi’de Melamet Tasavvuru (Makale) (13 sf.)
– Bekir Kayabaşı – Sarban Ahmed Divanı’nda Melamilik (Makale) (24 sf.)
– İbrahim Agah Çubukçu – Melamilik Hakkında Gözlemler(Makale) (6sf.)
– Mikail Bora Kaplan – Melamilik, Melamiler ve Tarihsel İzdüşümü (Makale) http://www.emekveadalet.org/genel/melamilik-melamiler-ve-tarihsel-izdusumu/

4. Hafta (16.01.2017): İkinci koşunun öngördüğü ekonomik düzen: Ahilik ve Göçebelik
Bu hafta Anadolu’da, kırda ve şehirde ekonomik ve sosyal örgütlenme üzerine tartışılacak.

Göçebelik ve Göçebeler – Suat Yalçın
Ömer Lütfi Barkan’ın makalesi üzerinden göçebelerin zihin dünyası tartışılacak.

Kaynaklar:
– İbni Batuta Seyahatnamesi (Kitap) (152 sf.)
– Lütfi Bergen – Ömer Lütfi Barkan ve Anadolu’da Şehir Kurmak (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2015/08/omer-lutfi-barkan-ve-anadoluda-sehir.html
– Okuma Grubunun Metin Kritikleri (İçindeki Barkan Kritikleri)
– Ömer Lütfi Barkan – İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler (Makale) (28 sf.)

Ahilik ve Ahiler – Yavuz Soysal
Bu başlık altında, Ahilik kurumu dair sağ tarih yazımını dışında bir zeminde tartışılacak.

Kaynaklar:
– İbni Batuta Seyahatnamesi (Kitap) (152 sf.)
– Lütfi Bergen Ahilik Yazıları (Makaleler) (41 sf.)
– Mikail Bayram – Ahi Evren – Mevlana Mücadelesi (191-296) (Kitap) (106 sf.)
– Mikail Bayram – Baba İshak Harekâtının Gerçek Sebebi Ve Ahi Evren İle İlgisi (Makale) (10 sf.)
– Yavuz Soysal – Ahilik Üzerine Notlar (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2015/07/ahilik-uzerine-notlar-yavuz-soysal.html
– Yavuz Soysal – İkinci Koşu Notları (Makale) (15 sf.)
– Yavuz Soysal – Nasreddin Hoca (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2014/12/halk-islamnn-anadoludaki-kokleri.html

5. Hafta (23.01.2017): İsyan ve Sonrası: Babailer – Suat Yalçın
Bu hafta Babai İsyanları ve etkileri üzerine tartışılacak.

Kaynaklar:
– Ahmet Yaşar Ocak – Babailer İsyanı (168-247, 306-310) (Kitap) (85 sf.)
– Mikail Bayram – Baba İshak Harekâtının Gerçek Sebebi Ve Ahi Evren İle İlgisi(Makale) (10 sf.)
– Reha Çamuroğlu – Babailer, Tarih ve Tahakküm (Mülakat) (18 sf.)
– Yavuz Soysal – Babailer İsyanı (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2014/12/halk-islamnn-anadoludaki-kokleri_23.html

Genel Kaynakça:
– Ahmet T. Karamustafa – Tanrının Kural Tanımaz Kulları (Kitap) (155 sf.)
– Ahmet Yaşar Ocak – Babailer İsyanı (168-247, 306-310) (Kitap) (85 sf.)
– Ali Bolat – Melametilik (Kitap) (118 sf.)
– Ali Bolat – Muhyiddin İbnül Arabi’de Melamet Tasavvuru (Makale) (13 sf.)
– Ayhan Yalçınkaya – Tanrının Kural Tanımaz Kulları (Kitap Kritiği) (12 sf.)
– Ayhan Yalçınkaya – Medet Pirim Yetiş (Makale) (43 sf.)
– Bedri Soylu – Müslüman Kalmak Politiktir (Makale) (14 sf.)
– Bekir Kayabaşı – Sarban Ahmed Divanı’nda Melamilik(Makale) (24 sf.)
– Cemal Kafadar Mülakatı (Röportaj) (18 sf.)
– İbni Batuta Seyahatnamesi (Kitap) (152 sf.)
– İbrahim Agah Çubukçu – Melamilik Hakkında Gözlemler(Makale) (6sf.)
– İmamı Azam – El alim vel Mütallim (Kitapçık) (31 sf.)
– İsmet Özel – Üryan Geldim Gene Üryan Giderim (Konuşma Metni) (22 sf.)
– Lütfi Bergen – Tekasürü Bozacak Fıkıh (Makaleler) (20 sf.)
– Lütfi Bergen Ahilik Yazıları (Makaleler) (41 sf.)
– Lütfi Bergen – Ömer Lütfi Barkan ve Anadolu’da Şehir Kurmak (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2015/08/omer-lutfi-barkan-ve-anadoluda-sehir.html
– Mikail Bayram – Ahi Evren – Mevlana Mücadelesi (191-296) (Kitap) (106 sf.)
– Mikail Bayram – Baba İshak Harekâtının Gerçek Sebebi Ve Ahi Evren İle İlgisi (Makale) (10 sf.)
– Mikail Bora Kaplan – Melamilik, Melamiler ve Tarihsel İzdüşümü (Makale) http://www.emekveadalet.org/genel/melamilik-melamiler-ve-tarihsel-izdusumu/
– Okuma Grubunun Metin Kritikleri (Makaleler) (38 sf.)
– Osman Eğri – Alevi Bektaşi Geleneğinde Hakk’ın Birliğinden Halkın Dirliğine (Makale) (20 sf.)
– Osman Eğri – İslam Tasavvufu ve Hoşgörü (Makale) (26 sf.)
– Ömer Lütfi Barkan – İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler (Makale) (28 sf.)
– Reha Çamuroğlu – Babailer, Tarih ve Tahakküm (Mülakat) (18 sf.)
– Suat Yalçın – Dört Halife’den Selçuklulara İsyan ve İç Savaşların Kronolojisi (7 sf.)
– Süreyya Su – Hurafeler ve Mitler(111-209) (Kitap) (96 sf.)
– Ünal İmik – Türkülerimizde Hoşgörü Temasına Toplumsal Bakış ve Hacı Bektaş Veli (Makale) (20 sf.)
– Yavuz Soysal – İkinci Koşu Notları (Makaleler) (15 sf.)
– Yavuz Soysal – Babailer İsyanı (Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2014/12/halk-islamnn-anadoludaki-kokleri_23.html
– Yavuz Soysal – Nasreddin Hoca(Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2014/12/halk-islamnn-anadoludaki-kokleri.html
– Yavuz Soysal – Ahilik Üzerine Notlar(Makale) http://ikincikosu.blogspot.com.tr/2015/07/ahilik-uzerine-notlar-yavuz-soysal.html
– Yavuz Soysal – İkinci Koşu Dönemi Kronolojisi (4 sf.)

Kaynakça dökümanları (PDF dosyaları):

https://drive.google.com/open?id=0BxRTNEEEQWGMN2xnb2dOLS1qaXc

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir