24 Mart Siyer Notları

Siyer okumalarını bu hafta, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’nin Tahrir’ül Mere okuma grubuyla birlikte yaptık. Konu, Hz. Peygamber döneminde kadınların İslam’a katkılarıydı.

Bedir Savaşı’nda kadınlar yoktu, ancak Uhud’dan itibaren kadınlar da Hz. Peygamber tarafından savaşa götürülür oldu. Şiirler söyleyerek desteklediler, hatta bizzat çarpıştılar. Hz. Fatıma’nın da bulunduğu 14 kadın sahabe ellerinde sargı bezleriyle, yemek-su ihtiyacını karşılamak için geride görev alıyordu. Ayrıca bekçilik/gözcülük görevi yapan kadın sahabeler de olduğunu öğrendik. Seferlere ve gazalara katılan kadınların ganimetten pay aldıklarına dair rivayetleri okuduk.

Ümmü Süleym, cihada katılmak istediklerini ilettiğinde Hz. Peygamber savaşın kadınlara farz kılınmadığını söylemiş, yine de katılmak istediğini ve cephede ilk yardım hizmeti görebileceğini söyleyince, Hz. Peygamber “öyleyse katılmanız ne güzel olur” cevabını vermişti.

Rıza Savaş, “Hz. Muhammed Devrinde Kadın” isimli kitabında, hangi kadın sahabelerin orduda çarpıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Savaşta ölenleri taşıyan kadın sahabelerin yanısıra, yardım hizmeti gördükleri mekana gelen bir düşmanı öldüren Hz. Safiye’nin örnekliği de dikkat çekici…

Kadınların mescitlerde; toplumsal hayatta görünür olmalarına dair örnekleri inceledik. Onların Hz. Peygamber’e her meseleyi sorabilmesi Hz. Ayşe’nin dikkatini çekmiş, övgüsüne konu olmuş. Mehmet Eren’in “Kadınların Hadis İlmine Katkıları” makalesini konuşurken, hadis ravisi kadın sahabeleri tanıma fırsatı bulduk. Kadın ravilerin ilk dört asırda giderek azalmasını konuştuk ve 8. asırda Ricel ilmi dahilinde 170 kadın ravinin biyografisinin yazıldığını öğrendik.

Bir sonraki toplantımızı 7 Nisan Pazartesi günü yapacağız. Okumalar için mail grubumuza üye olabilirsiniz: emeksiyer@googlegroups.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir