Dr. Coşkun Canıvar’a kefiliz!

Doktor Coşkun’a kefiliz. Çapa’da hakları için mücadele eden taşeron işçilerin her daim yanında duran, kapitalizmin en rezil yüzü olan iş cinayetlerine karşı mücadelenin neferlerinden Canıvar’a kefiliz.

Ona yönelik bu ceza, sömürülenin, ölen, sakat kalan emekçinin, garibin gurebanın hak davasını susturmak, hepimizi hizaya çekmek içindir. Sadece ve sadece şirketlerin, karunların, firavunların düzeni aynen sürsün diyedir. Buna şahidiz.

Geçtiğimiz Nisan ayında o zaman henüz kesinleşmemiş olan bu cezaya karşı yapılan eylemde şöyle demişti Canıvar:

‘’Buradan açıkça çağrı yapıyorum bu üniversitenin rektörüne, dekanına, başhekimine; eğer sizin memuriyette kalma şartlarınız boyun eğmekse, itaat etmekse, niteliksiz işçi sağlığı hizmetleriyle katlettiğiniz gencecik bir insanın ölümüne sessiz kalmaksa hiç düşünmeden atın bizi memuriyetten. Bu ülkede hekimlik yapmak için sizin memur kadronuza falan ihtiyaç duymayız.’’

Solcuların 70lerde, İslamcıların 90larda, Kürd’ün bugün hala taşıdığı bir bayrağı, romantizmi, hakperestliği, serdengeçtiliği, bir güzel ihtimali bize fısıldıyor. Yaradanın bize emrettiği üzere, şu fani dünyada bir güzel ahlak üzere yaşama ihtimalimizi. Kardeşinin ihtiyacına koşan, putlardan korkmayan, nefsini hakka paspas etmiş bir güzel hali.

Üstelik sahici de bir devrimci hal Canıvar’ınkisi. İnsanın hayatta bulunduğu yerden, işinden gücünden, gündelik hayatından başlayan, hepimize örneklik edebilecek, yayılması halinde zalimlerin düzenini gerçekten sarsabilecek bir hali.

Geçtiğimiz Ocak ayında Çapa’da beş taşeron işçi aynı sebeplerden ötürü işten atılmış, iki gün sonra Pazartesi Çapa’ya yüzlerce kişi olarak doluşunca, arkadaşlarımızı işe geri aldırmıştık. Zalime o zaman geri adım attırdık. Yine attıracağız inşallah.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin eylem çağrısıdır:

Kademeyi değil iş cinayetlerini durdurun…

Yıllardır gerek hastanesinde gerekse İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanında işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini koruma ve meslek hastalıklarını görünür kılma çalışmaları yürütmek için büyük emek harcayan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından çok ciddi bir disiplin cezası verildi…

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Tabip Odası hastane temsilcisi ve SES üyesi Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’ın taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantısında göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğitimi’ talebiyle yaptığı itiraz disiplin cezasıyla karşılık buldu. Meslekten atılma cezasının bir alt seviyesi olan “kademe durdurma cezası” verildi. Bu ceza fiilen işçi sağlığını koruyanlara karşı pervasız bir gözdağı niteliğinde. İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) hastanesinde, İstanbul Tabip Odası, SES, DİSK Genel-İş, Dev Sağlık-İş ve Taş-İş-Der’in hep birlikte yürüttükleri mücadelenin simgelerinden biri olan Dr. Coşkun Canıvar’a karşı yönetimin bu cezalandırıcı tutumuna karşı kararlı ve direngen bir tutum göstermek gerekmektedir…

Çapa’daki eyleme katılımınızı rica ederiz…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

Basın Açıklaması

Tarih: 17 Eylül 2015 Perşembe

Saat: 12.30

Yer: İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Mono Blok Önü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir