KHK Mağduru Memurlar Adalet Arayışı için Basın Toplantısı Düzenledi!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Kanun Hükmünde Kararnamelerle mesleklerinden sorgusuz sualsiz ihraç edilen binlerce memuru, kamu görevlisini temsilen KHK Mağduru Memurlar Platformu bugün bir basın toplantısı düzenledi. Platform adına Ekin Bayraklı, kendileri de KHK ile ihraç edilen Cihangir İslam ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da katıldığı basın toplantısında ihraç edilen memurlar taleplerini dile getirdi.

Katılımın yoğun olduğu, ihraç edilenlerin aileleriyle katıldığı basın toplantısında, hukuksuz ve sorgusuz sualsiz gerçekleştirilen ihraçların toplumda derin yaralar açıtığından bahseden platform üyeleri, bu hukuksuzlukların son bulmasını istedi.

Bir kısmı tutsak olan ihraçlı memurların ailelerinin de katıldığı toplantıda, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Cihangir İslam da Hak ve Adalet Platformu adına desteklerini belirttiler ve yaşanan mağduriyetlerle birlikte mücadele edilerek başa çıkılabileceğini dile getirdiler.

“15 Temmuz’daki darbe girişimine hep birlikte karşı koymamıza rağmen, 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte toplumun ilgili ilgisiz bütün kesimlerine yönelik bir temizlik harekatı başladı ve bizler de hukuksuzca işimizden atıldık” diyen platform üyeleri, aylardır içe kapandıklarını, bir çok kişinin psikolojik bunalım içinde olduğunu, aile hayatlarının zor durumda olduğunu belirterek adalet talep ettiler.

Platform üyelerinden, Cemil Turan (öğretmen), Ahmet Erkaslan (jandarma astsubay), Nazım Ardıç (memur) ve Sezgin Yurdakul (işçi) yaşadıkları kişisel mağduriyetleri paylaşarak kendileri gibi olan binlerce mağdur için adalet istediklerini belirttiler.

KESK adına söz alan ihraç edilen bir öğretmen, katılımcıları, ihraçlara karşı mücadeleye çağırdı. Platform, son olarak, “adaletin ilk aşaması olarak, açıkta bekleyen ve ihraç edilen tüm personellerden, adli ve idari soruşturması tamamlananlar, kuvvetli suç delili olmayanlar ve hiçbir işlem yapılmayanlar görevlerine ivedilikle iade edilmelidir” talebini dile getirerek basın toplantısını sonlandırdılar.

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Misafirler,

Bugün burada, 15 Temmuz darbe girişimi ardından, 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal’den (OHAL) itibaren çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ve evrensel hukuka uygun olmayan adli soruşturmalarla mağdur edilen binlerce insanın yakarışını anlatmaya çalışacağız.

Bizler, KHK Mağduru Memurlar Platformu adıyla, sosyal medyada bir araya gelmiş, katılımcı sayısı 20 bin olan, asker, polis, sağlıkçı, öğretmen, akademisyen, adalet personeli, mühendis başta olmak üzere tüm memur gruplarını ve onların tutuklu ailelerini temsil etmekteyiz.

Bizi bir araya getiren, belli bir gruba, ideolojiye ya da iddia edildiği gibi terör örgütlerine bağlı olmamız değil; OHAL ve KHK’larla yapılan insan hakları ihlalleri ve hukuk dışı uygulamalardır. Ülkemizin bu karanlık günleri yaşamasına sebebiyet veren bir terör örgütü ile ve darbe ile ilişkilendirilmemiz, asılsız dayanaksız bir iftiradır. Hukuk ve adil bir yargı önünde gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Şu görünümde ise, adaletten kaçıldığı görülmektedir.

Biz, sorgusuz sualsiz, nereden geldiği nasıl hazırlandığı belli olmayan listelerle, evrensel hukukta bir kişi için suç unsuru sayılamayacak kriterler bahanesiyle, işlerinden ihraç edilmiş 150 bini aşan kamu personelinin sesiyiz!

Biz, içlerinde o darbe gecesi, asayişi ve güvenliği sağlamak adına darbecilere karşı çarpışan, buna rağmen ihraç edilen tutuklanan, haksız hukuksuz tutulmaya devam eden asker ve polisleriz, onların aileleri, yakınlarıyız

Biz, hukuken bir tedbir kararı olan gözaltı ve tutuklulukların, orantısızca ve gözdağı olarak kullanılmasından, haklarında iddianamelerde açıkça suç tanımı yapılamamasına rağmen haksız yere cezalandırılan hatta iddianameleri, mahkemeleri geciktirilen, ihbarlardan, cadı avından, defalarca içeriye girip çıkmaktan mağdur olan, hukukun işlemesini, adil bağımsız bir yargı görmeyi isteyen tutuklu yakınları ve aileleriyiz.

Biz, her gün meydanlarda, yetkililerin ağzından sözlü saldırılarla, suçlamalarla, hedef gösterilmelerle sindirilmeye çalışılan, baskı ve korkuların da etkisi ile saldırılara, toplumsal tecritlere, bir sosyal kıyıma maruz bırakılmış, devletimizin sosyal politikalarından men edilmiş, derdini kimsenin dinlemediği mazlumlarız.

Biz, bütün bunlara rağmen rızkımızı onurumuzla kazanma yolundayken bize önerilen ‘ağaç kökü’, ‘zıkkımın kökü’ gibi çirkin lafları unutmadan unutturmadan, çoğumuza özelde çalışma izni verilmese bile, sigorta kayıtlarında fişlensek bile, iş bulamasak bile, sağlık güvencemiz yapılmasa bile, mallarımıza el konulsa, tedbir konulsa bile, bankalar bizi kara listeye alsa bile, yaşam hakkımızı arayan milyonlarız.

Biz, bu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi vermeye çalışan ancak giderek yalnızlığa ve ölüme itilenlerin sesiyiz. Merkez medyada yer bulmasa da, yaşanılan mağduriyetlerden ötürü intihar eden 50’ye yakın insanımızı kaybettik. Bunların hesabı nasıl verilecektir?

Biz, kendimizi ifade etme hakkı tanınmayan, itiraz dilekçelerimize, kurulduğu iddia edilen inceleme komisyonlarından yanıtlar alamamış, her türlü adalet yoluna başvurmamıza rağmen hukukun tecellisini görememiş, belki içimizde hala iade olma, eski hayatına dönme umutları taşıyanlar için bir sebep olarak görülen, OHAL İnceleme Komisyonu’nun aylar geçmesine rağmen kurulduğunu göremeyen, bir keyfiyetle yaza ertelendiğinin açıklanmasını üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşılayan adalet yolcularıyız.

Biz, aylarca işlerinden açığa alınıp bekletilen, haklarında bir işlem yürütülmeyen kamu personelinin soruşturmalarının idari yargılamalara uygun şekilde yapılıp acilen iade edilmelerini bekleyen binleriz.

Biz, KHKlarla lisansı, meslekleri elinden alınan, şahıslar adına bir suç olmamasına rağmen yetiştirildikleri mesleği icra ettirilmesi engellenen mağdurlarız.

Bu itibarla, KHK Mağduru Memurlar Platformu olarak taleplerimiz şunlardır:
1 – Terörle mücadele gerekçesiyle ilan edilen Olağanüstü Hal’in, amacı dışında ve keyfiyetle kullanıldığı ortadadır. Terörle mücadele edilmeye devam edilebilir ancak binlerce mağdurun sırtındaki hukuksuzluk ve hak ihlallerinin giderilmesi için Olağanüstü Hal’in sona erdirilmesini istiyoruz.

2 – OHAL KHK’larının çoğunluğu meclis onayından geçmemiş, idari işlem statüsünde kalmıştır. ‘’Bu yönüyle KHK’ların hukuksuz olduğu ve yargısal denetimden kaçınıldığı, bu amaçla kurulan mahkemelerin de bu konuda işlevsizleştiği görülmektedir. Tüm KHK’lar ivedilikle meclis onayından ve yargı denetiminden geçirilmelidir.

3 – Komisyon üzerine komisyon kurularak adalet dağıtılmaz. Bir haksızlığın hukuksuzluğun giderilme yeri bağımsız mahkemelerdir. Bu nedenle, işlevsel idari hukuk yollarının açılması ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruların önünün kesilmemesi gerekmektedir.

4 – Adli ve idari işlemlerde, masumiyet karinesi, suçta kanunilik, suçun şahsiliği, savunma hakkı vb. temel hukuk ilkelerinin ortadan kalktığı görülmektedir. Adalete olan inancın ve güvenin yeniden tesisi edilmesi için, evrensel hukuk ilkeleri yeniden hızla tesis edilmelidir.

5 – Gözaltı ve tutuklulukla cezalandırma, gözdağı vermeye dönük adli işlemlerden vazgeçilmelidir. Bu işlemlerin kendisi terörle mücadeleyi bulandırmakta, adaletin tecelli etmesini engellemektedir. Hakkında hukuki delil olmayan, suç unsuru sayılamayacak bağlantılardan ötürü tutuklu olanlar hemen tahliye edilmelidir.

6 – Uzadıkça uzayan yargılama işlemleri boyunca, geçim zorluğu yaşayan, çalışma eğitim, sağlık ve sosyal vb. hakları engellenen, kısıtlanan mağdurların üzerindeki bu baskılar kaldırılmalı, bizlerin yaşama hakkı elimizden alınmamalıdır.

7 – Adaletin ilk aşaması olarak, açıkta bekleyen ve ihraç edilen tüm personellerden, adli ve idari soruşturması tamamlananlar, kuvvetli suç delili olmayanlar ve hiçbir işlem yapılmayanlar görevlerine ivedilikle iade edilmelidir.

Son olarak, biz bir gün bu haksızlıkların adaletsizliklerin biteceğini biliyoruz. Ancak bu yapılanlar sadece bize değil, tüm Türkiye’ye yapılmıştır. Biz milletiz ve kendimizden çok şu vatanın geleceğinden gidişatından endişeliyiz.
Çünkü devlet, adaletsizlik üzerine inşa edilemez.

KHK Mağduru Memurlar Platformu
11 Nisan 2017 Salı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir