”HALKA DERGİ” ÇIKTI!

Halka Dergi aylar süren çalışmaların sonucunda “Halksız Demokrasi, Siyaseti Toplumsallaştırmak” manşetiyle yayın hayatına başladı. Her sayı bir dosya konusu ve düzenli olarak güncellenecek olan “Halka’nın Gündemi” başlıklı köşesiyle Halka Dergi, kalemine güvenen ve derginin ilkelerine riayet edecek herkesi yazılarıyla katkı sunmaya çağırıyor! Haber metnimizi ilginize sunuyoruz.


Kendini “Halka Dergi ile yıllardır sürdürdüğümüz politik söz üretme gayretlerimizi, pratikten kopmayan ve siyasete çağıran teorik söylemlerle ve fikirlerle güçlendirmek için kolları sıvadık.” diyerek sunan Halka Dergi, bu sayısında bir İlk Söz’e yer veriyor ve;

“Eskiler, birlik olmayı en iyi halkalanmakta tecrübe ettiler. Sohbet ederken halkalandılar, zikir çekerken halkalandılar. Halklar ancak halkalandığı zaman, halka halinde kol kola girebildiği zaman dertlerine çözüm bulabildi. Bir orman gibi özgürce yaşayabildi. Ne pazarlanan hakikatte ne de içine doğru çekildiğimiz zulmette ferah bulamayacağımızı biliyoruz. Ve bir halkanın ancak aramakla, merakı kuşanmakla anlamlı bir varlığı olabileceğine inanıyoruz. Hakikatin ticaretini yapmaktansa arayışta olmak ve merakımızı diri tutmak bizi bir yapacak yegâne tutum…

Hedefimiz, birlikte konuşmak, birlikte eylemek ve işgal edilen insanlığımızı bu tasalluttan kurtarmaktır. İnançlarımızdan kimliklerimize, evlerimizden ormanlarımıza kadar insanlığa dair ne varsa ezen ve sömüren bu düzene karşı halkalanmaya geldik.” diyor. Umutsuzlukla ve piyasa koşullarıyla çevrelendiğimiz bu çağda, yeni bir sözün, yeni bir nefesin imkanlarını arıyor.

Dosya konusu olan “Halksız Demokrasi, Siyaseti Toplumsallaştırmak” bağlamında Zeki Kılıçaslan “İşçisiz ‘İşçi Siyaseti’ Halksız ‘Demokrasi’” başlıklı yazısıyla dosyaya katkı sunuyor ve Türkiye sol tarihinin kısa bir panoramasını çizerek işçileşecek bir işçi siyasetinin gerçek bir demokrasinin öncülü olabileceğine dair vurguda bulunuyor.

Yazar Fikret Soysal “Demokrasi Üzerine Bazı Dikkatler” başlıklı metni ile işgalci İ[1]srail’in Filistin topraklarını işgaliyle yazısını açıp demokrasi krizinin günümüzdeki durumuna dair geniş bir teorik tartışma açıyor. Demokrasiyi özgürleşmeci siyasetin temeline koyarak bir vatana sahip olmanın başat koşulu olarak demokrasinin önemine dikkat çekiyor.

Fatma Betül Kocaaslan ise “Kadınların Mücadelesi: Emek, Haysiyet ve Politik Özneleşme” başlığıyla yayınladığı yazısında kapitalizm ve ataerki arasındaki ilişkiye, mevcut tartışmalara dikkat çekerek kadınların ev içi ve ev dışı, iş yeri ve özel hayat olmak üzere hayatın her alanında maruz kaldığı baskıyı ve şiddeti Türkiye koşullarıyla beraber ele alıyor. “Devrim ya feminist olacak ya da hiç olmayacak!” diyerek yazısını sonlandırıyor.

Dosya kapsamında dergide yer alan son yazı ise Sinan Kızılkaya tarafından kaleme alınan “Arapsız ve Kürtsüz Demokrasiler” başlığıyla karşımıza çıkıyor. Filistinlilerin ve Kürtlerin mücadelesini modern devletler tarafından hayatları gasbedilen iki milletin mücadelesi olarak ele alıp bu iki halk arasındaki benzerlikleri gündem ediyor.

Dosya konusunun dışında Bedri Soylu, Jose Saramago’nun “Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler” isimli kitabına dair bir inceleme yazısıyla dergiye katkıda bulunuyor. Süha Tarık Keskin, “Her Türlü Kültürel Beyazlığa Karşı Bir Reçete: İslam Bergerak” ile Endonezya’da faaliyet gösteren İslam Bergerak isimli yapıyı okurların ilgisine sunuyor.

“Halka’nın Gündemi” başlıklı köşe ise Halka Dergi’nin gündemine takılan direnişleri, hareketleri, toplumsal olayları öne çıkarmak ve bu devrin koşullarına çeşitli şekillerde baş kaldıranların sesine ses olmak için dergideki yerini alıyor.

İlk Söz’ü ile, Takdim’i ile, ilkeleri ve zengin içeriğiyle Halka Dergi; bu koşullarda yaşamayı dert edinmiş, bir şeylerden rahatsız olduğunu bilen ama kaynağını bulamayan, bu gidişattan memnun olmayan herkesi hem okumaya hem de yazmaya çağırıyor! Yalnızca dergide değil, Halka Blog’ta yayınlanmak üzere de yazılarınızı gönderebileceğinizi hatırlatalım. Dergiye ulaşabileceğiniz PDF dosyası ve internet adresi aşağıda mevcut.

Bir sonraki sayıda da Halka’da buluşalım!


Halka Dergi PDF

Halka Dergi İnternet Sitesi
https://halkadergi.org/

Halka Dergi Mail Adresi
Halkadergi0@gmail.com

Instagram
@halkadergi

Twitter
@halkadergi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir