Müştereklerimiz Atölyeleri Bahar Dönemi Başvuruları Başladı!

İstanbul Düşünce Evi ile ortaklaşa başlattığımız ve güz döneminde dokuz atölye ile yürüttüğümüz Müştereklerimiz Atölyeleri, on bir yeni atölye ile bahar dönemi başvurularını almaya başladı. Güzel ahlakın, hürriyetin ve paylaşmanın bilgisini yaymak ve derinleştirmek için yola çıktığımız atölyelerde bu dönem şöyle geçecek:

Emre Kovankaya ile Türkiye’de Kent Meselesi ve Güncel Mücadeleler atölyesinde kapitalizmin mekânsal boyutunu ve kentleşme meselesini tartışıp mekanın adalet mücadelesindeki önemini ve imkanlarını da tartışarak adil ve eşitlikçi bir mekânsal organizasyonun olasılıkları üzerine düşüneceğiz.

Osman Savaşkan ile Toplumu Anlamak ve Anlatmak: Sosyal Bilimlerde Yöntem Arayışları atölyesinde, modern toplumsal alanın ortaya çıkışıyla birlikte toplumsal alanı bilimsel olarak keşfetmeye ve anlamaya dönük yöntemleri konuşacağız.

Tanıl Bora ile gerçekleştireceğimiz Milliyetçiliği Anlamak atölyesinde Türkiye’de milliyetçi cenahın anlam dünyasını inceleyip, İslamcılıkta ve solda milliyetçiliğe bakışı konuşacağız.

Sevinç Doğan ile Etnografik Bakışla Gündelik Siyaset atölyesinde siyasete ‘sıradan aktörler’ ve ‘gündelik yaşam’ üzerinden bakmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte geliştirmeye çalışacağız.

Mehmet Fatih Uslu ile Eski Yunan’da Tiyatro ve Trajedi atölyesinde Trajik tiyatronun üç büyük yazarı Sofokles, Euripides ve Aiskhülos’un metinleri incelenerek “trajik” kavramının dönemin din ve dünya kavrayışı içindeki yerini sorgulayıp, trajedinin bugün modern edebiyat ve tiyatro içindeki yerini ve nasıl dönüştüğünü konuşacağız.

Osman Özarslan ile Bir İlahiyat Olarak Kemalizm atölyesinde aydınlanma düşüncesinin Türkiye’deki mümessili olarak, Kemalizm’in kendisini bilimsel bir düşünce olarak takdim etmesine rağmen, diğer ekser modern düşünce-siyaset sistemleri gibi, kendisini bir kutsallar ve kutsal dışı alanlar üzerinden tanımlamasını konuşacağız.

Nebiye Arı ile gerçekleştireceğimiz İslami Feminizm – Müslüman Feministler Ne Söylüyor atölyesinde Mısır’dan Amerika’ya, Türkiye ‘den Malezya’ya kadar geniş bir hatta konuşan Müslüman Feministleri, yazılarını ve hayatlarını tartışarak konuşacağız.

Doğukan Sever ile İnsan Hakları: Güncel Sorunlar, Potansiyel İmkanlar atölyesinde insan haklarının tarihsel serüvenini ve eylem pratiğini güncel meseleler üzerinden konuşacağız.

Ümit Aktaş ile Araftakiler atölyesinde Cemil Meriç, Nureddin Topçu, Kemal Tahir ve İdris Küçükömer gibi, verili ideolojik kalıplar içerisinde yer almayı reddederek farklı bir anlayışın ve güzergâhın inşası için sefer eyleyen dört düşünürün fikirlerini anlamaya çalışacağız.

Emine Uçak Erdoğan ile Şehir, Bellek, Edebiyat atölyesinde şehir, mekan ve bellek üzerine kavramsal okumaların yanında; romanlar üzerinden şehrin tarihi ve coğrafyası kadar; toplumsal belleğine de odaklanmaya çalışacağız.

Suat Yalçın ile Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine atölyesinde 7. yüzyılda Mekke’de ezilenlerin ayaklanması şeklinde ortaya çıkan İslam ne oldu da bugün hiçbir yaraya merhem olamaz duruma geldi. İslam’ın dünyanın bu kadar eşitsizlik içinde yaşadığı bir zaman diliminde dünyaya, eşitlik, adalet ve özgürlükle ilgili bir şey sunamadığını görüyoruz.Bütün bunları tartışıp konuşabileceğimiz bir teoloji arayışının imkanlarını konuşacağız.

Bahar döneminde gerçekleştireceğimiz atölyelerle bekleriz. Atölyelerle ile ilgili tüm bilgilere http://www.emekveadalet.org/atolyeler-2/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir