Taşeron’a Karşı Eylemdeydik!

1 Response

  1. Eylem güzel olmakla birlikte şehit söylemine katılmadığımı ve hatta sakıncalı bulunduğumu ifade etmeliyim. Birincisi “şehit” söylemi ihmallerle gelen iş cinayetinin üzerine örtme riski barındırmaktadır. İkincisi madenciler İslam için cihadda mıydı ki şehid olsun. Her tür faciada ölenlere şehid demek şehadetin anlamsızlaştırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.