İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!

Yıllardır haklarımız, emeğimiz, bedenimiz için, İstanbul Sözleşmesi için dünyanın pek çok yerine uzanan mücadelenin bir parçasını da Türkiye’den kadınlar ve LGBTİ+lar olarak sürdürüyoruz.

Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi temelinde oluşturulan İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart 2020’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılması yönünde hareket edilmiştir. Bu teşebbüse karşı Türkiye’nin her yerinden kadınlar hakları için seslerini yükseltmiş ve bu kararı tanımamıştır. Şimdi 1 Temmuz’da kararın geçerlilik kazanması durumuyla karşı karşıyayız.

Kadınları, LGBTİ+ları ve çocukları patriarkanın ve kapitalizmin şiddeti ve emek sömürüsü kıskacında bırakan iktidar, yıllardır üzerine düşen gerekliliği yerine getirmiyor, bu sömürü ve eşitsizlik düzenini sürdürüyor. Kadınlar her gün her bir şehirde, her bir ilçede haklarını ve İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken, sözleşmenin hayati yönüne dikkat çekmeye çabalarken iktidar ve iktidarın fetva makamı konumundaki Diyanet eliyle örülen karalama kampanyaları sonucu İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmaya çalışılıyor.

Bir çok toplumsal mücadele sürecinde gördüğümüz karalama söylemleri burada da LGBTİ+ların kriminalize edilmesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun dini söylemler üzerinden ilahi bir buyruk gibi toplumda yerleştirilmeye çalışılmasını reddediyoruz. İnancın ve ilahi buyrukların iktidar elinde neye dönüştüğünü ve her seferinde kimlere karşı kullanıldığını yüzyıllardır görüyoruz, biliyoruz.

Bu şeytanlaştırmayı kabul etmiyor, LGBTİ+ ve kadın haklarını sonuna kadar savunacağımızı, bu dayanışmadan vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Ne Müslüman kadınlar adına konuşan ve karşıtlık çizmeye çalışan kurum ve kuruluşlar ne de iktidarlarını korumak için dini söylemleri sözlerine kılıf eden erkekler dayanışmamıza zarar veremeyecekler. Başörtüsü kullanan yahut kullanmayan, Müslüman yahut Müslüman olmayan, kadınlar ve LGBTİ+lar olarak hiçbirimizin eşitçe yaşamak ve şiddetten, korkudan uzak bir hayat talebimizi bastıramayacaklar.

1 Temmuz’da iktidar geri adım atsın yahut atmasın, İstanbul Sözleşmesi bizim ve vazgeçmeyeceğiz! Bu mücadeleye ortak olmak isteyen bütün kadınları 1 Temmuz Perşembe günü 19:00’da Taksim/Tünel’e çağırıyoruz!

Emek ve Adalet Kadın Grubu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir