Kuran’dan Notlar – Sperm, Göğüs ve Omurgadan mı Yaratılıyor?

“4 – Hiçbir nefis yoktur ki başında bir koruyucu bulunmasın. 5 – Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. 6 – Atılan bir sudan yaratıldı. 7 – O su, erkeğin omurgası ile kadının göğüsleri arasından çıkar. 8 – Elbette Allah’ın onu döndürmeye gücü yeter.” Tarık Süresi, 4-8. Ayetler

Bu pasajı yazı konusu etmemin sebebi, bu ayetlerin Kuran’la modern doğa bilimiyle çatışma içinde olduğunu kanıtlamak için öne sürülmesidir. Kanaatimce burada modern doğa bilimiyle herhangi bir çatışma söz konusu değildir.

İzah edeyim. Pasaj bize, insanın erkeğin omurgasıyla kadının göğüsleri arasından çıktığını söylüyor. Oysa biz biliyoruz ki spermin ve yumurtanın omurgayla ve göğüslerle bir ilişkisi yoktur. Garip olan şu ki bu bilgi Hazret-i Peygamber döneminde de mevcuttu.

Bu pasajın yanlış yorumlanmasının asıl sebebi, yorumlayanların Kuran belagatine yabancı olmalarıdır. Pasaj doğa biliminden ziyade insanın manevi yaşamıyla ilgilidir.

Dördüncü ayete bakalım. Ayet, her insanın başında bir koruyucunun olduğunu söylüyor.

Peki insanı koruyan kim? İnsanın annesi ve babası.

Annesi şefkatiyle çocuğu korur. Babası ise gücüyle. Anneye de babaya da her ikisinin özgür iradesi dışında olarak böyle dürtüler verilmiştir. Yani annenin de babanın da genleri ve sinir sistemleri bu koruyuculuk için inşa edilmiştir.

Peki annenin şefkatini mecaz ile ifade etmek isteseydiniz annenin hangi uzvunu dile getirirdiniz? Göğüslerini… Çünkü anne göğsündeki süt rahmetin mücessem halidir.

Peki babanın gücünü mecaz ile ifade etmek isteseydiniz babanın hangi uzvunu öne çıkarırdınız? Omurgasını… Çünkü erkeğin maddi gücü omurgası üzerinde durur.

Kadim anlatılar bu terkipleri bolca kullanırlar.

Hülasa Tarık Suresindeki bu pasaj, spermin ve yumurtanın annenin göğsü ve babasının omurgasından çıktığını söylemekten fazlasına işaret eder.

Annenin rahmetinin ve babanın koruyucu gücünün, ki her ikisi de maddi ve bedensel olarak kompleks dürtülerdir ve birer ilahi sanat şaheseridirler, insan gelişimi ve yaşaması için hayat işlevlerine referansta bulunarak insanı anne ve babasının koruyuculuğunu lütfettiğinden ötürü Allah’a teşekküre çağırır.

* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: https://pxhere.com/tr/photo/1435651

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir