Otobüste bir eski cumhurbaşkanı

ÖZKAN ŞAHİNahmedinecad

Dünya ile ahiretin arasını hiçbir dönemde bu kadar açılmamıştı… Gelenek zühdiyeti bir yaşam biçimi olarak hala muhafaza ediyor, Modern ise dinin algısı ile oynamaya devam ediyor. Bütün yatırımın ahirete yapılmasını emreden bir kitabın muhatabı dev kitleler dindarlık iddialarına rağmen garip bir Kalvinizm inşa ediyorlar. Dindarlar her geçen gün dünyevi varlıklarını kabartırken bununla Allah’ı hoşnut ettiklerini düşünüyorlar. Yolda kalmışlar yolda kalıyor, açlar hala aç, yetimler hep ezik ve fakirlik bizatihi dindarlar eliyle evrensel bir kurum olarak şekillendiriliyor. Modernizm dindarı dünyevi kazançlarını aynı zamanda uhrevi birer kazanç da olduğu yanılgısı ile şaşırtıyor. Bu yüzden yıllarca cumhurbaşkanlığı yapmış birinin otobüsle işe gitmesi bize kıyasıya saçma geliyor. Demek ki gelenek İran’da kıpırdayacak gücü bulabiliyor. Gelenek dünyayı değersizleştirmesi, Modern ise bütün dünyevi doneleri aynı zamanda bir dini değer haline getirmesi ile savaşını sürdürüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir