Söyleşi: İmkansız Sermaye: 21. Yüzyılda Kapitalizm, Sosyalizm ve Toplum

Alp Altınörs’le  yeni çıkan oldukça kıymetli bulduğumuz çalışmasını, İmkansız Sermaye’yi konuşacağız. Kapitalizmin iflasının neden mukadder olduğunu, modern dünyanın başarılı devrimlerinin güncel imkanlarını ve sosyalizmden mülhem yeni siyaset arayışlarını tartışan bu anlamlı çalışmayı beraberce konuşmayı düşünüyoruz. 

İlgili tüm dostları bekleriz.

‪📍 Sultantepe Mah., Selmani Pak Cad., No:49, Kat:3, Üsküdar
‪🗓 28 Eylül Cumartesi‬
‪🕑 16:00

Kitabın Tanıtım Bülteninden:

“Kaybedilmiş devrimlerden eleştiri ve özeleştiri yerine yeni düşünsel dogmalar çıkaranların “tarihin sonu”, “sosyalizmin imkânsızlığı” gibi savlarına karşı kaleme alınmış bir çalışma İmkânsız Sermaye.

Sermaye düzeninin krizini sadece “Dünya Pazarı” ekseninden değil, İstanbul’un “Salı Pazarı”ndan da görüp değerlendiren bizden bir çalışma.

“Kapitalizmin tükenişi ve iflasının, bizzat kapitalistlerce bu denli yüksek sesle itiraf edildiği başka bir dönem yaşanmamasına rağmen, kapitalizmi aşan yeni bir toplum tahayyülünün bu denli kısır ve cılız olması”nın üzerine üzerine giden bir çalışma.

Alp Altınörs, altı yıllık emeğin ürünü olan bu çalışmasında, kapitalizmin varoluşsal krizini aydınlatmaya, sosyalizm alternatifinin çerçevesini güncel gelişmelerle belirginleştirmeye odaklanıyor.

Kitabın ilk kısmında kapitalizmin varoluşsal (organik) bunalımını ele alan Altınörs, ikinci kısımda kapitalizmle bağdaşmayan robot teknolojisinin toplumsal mülkiyet (sosyalizm) altında oynayabileceği role dikkat çekiyor. Üçüncü kısım, büyük durgunluk öncesi dönemde sol düşüncede belli bir yer edinen “komünalizm” akımıyla bir tartışmadan oluşuyor ve Venezuela ile Chávez’e kadar uzanıyor. Dördüncü ve son kısım ise 1990’lardan günümüze sıcaklığını koruyan bir tartışma başlığını, “sınıfı, kimliği ve özneyi” ele alıyor, ezilenler, yoksullar, dışlananlar gibi kategorilere yöneliyor.

Geçmişi ve bugünü sorgulayanlar, yarını ve hep yeniyi arayanlar için…”

Kitap: https://www.kitapyurdu.com/kitap/imkansiz-sermaye-amp-21-yuzyilda-kapitalizm-sosyalizm-ve-toplum/506415.html&filter_name=alp%20alt%C4%B1n%C3%B6rs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir