Patronları değil emekçileri kurtar!

Hükümet krizin tüm faturasını mümkün olduğunca biz işçilere çıkarıyor.
İşsizlik almış başını yürüyor.
İşsizlik fonu patronları kurtarma fonuna dönüştürülüyor.
Patrona tek taraflı işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi veriliyor.
Sokağa çıkma yasakları “evde kal Türkiye, işçiler hariç!” prensibine göre uygulanıyor, yani ölümüne çalıştırılan işçiler insan yerine konmuyor, krizde patronlara her türlü imkân sağlanırken işçilere hiçbir şey verilmiyor.
Cengiz İnşaat’ın da 29/2. Maddeden 120 işçi arkadaşımızın işine son vermesi bunun bir örneği olarak karşımızda.
29/2. Madde hırsızlık, ahlaksızlık yapan işçinin tazminatsız, her türlü haktan mahrum işten çıkartılması maddesidir.
Cengiz İnşaat, iftiradan vazgeç, 120 işçi arkadaşımızı işlerine iade et!
29/II maddesinin uygulaması bu dönemde tamamen durdurulsun!
İşsizlik sigortasından faydalanma hakları genişletilsin! Fon sadece işsizler için kullanılsın!
Patronlara fondan verilen ödenekler faiziyle geri alınsın! İşçi ücretlerini de işçilere ödetmeyin! Bunu da bir zahmet patronlar ödesin!
İşyerlerinde iş güvenliği işçilerin seçtigi komitelerce sağlansın!
Asgari ücret vergi dışı bırakılsın! Ücretler üzerindeki vergi yükü kaldırılsın!
6 saatlik iş günü! Haftalık 2 gün kesintisiz izin!
Kamuda ve belediyelerde 696 no’lu KHK’lı işçiler için askıda tutulan TİS hakkını, sosyal ve özlük haklarımızı istiyoruz!
Çarklar dönecek dedikten sonra bir yandan genelgeler çıkarıp koronavirüs iş kazası meslek hastalığı değildir diye buyuramazsınız! 7 Mayıs tarihli genelge iptal!
İşçi sınıfının patron partilerinden ve hükümetlerinden bağımsızlığını savunan bütün sendikalarını, bütün partilerini, yapılarını, derneklerini ve yayın organlarını bu ortak basın açıklamamıza, koruma mesafeli eylemimize katılarak sözlerini söylemeye davet ediyoruz.
21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 13’te Tophane’deki İŞKUR binasının önünden hep birlikte seslenmek istiyoruz.

İşçinin Kendi Partisi

İşçi İttifakı

Emek ve Adalet Platformu

Kırmızı Gazete

696 KHK İski İşçileri

Tüm Otel ve Turizm İşçileri Sendikası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir