Özgürlük Teolojisinin İmkânları Üzerine (12) – Mutezile, Eşarilik ve Maturidilik (Beyan İlmi, Kelamcılar) (1)

MUTEZİLE EKOLÜ Bir önceki yazımızda Vasıl bin Ata ve Mutezile’nin doğuşunu anlatmaya çalışmıştık ve demiştik ki, İslam dünyasında akla dayanan bir ekol ortaya çıkmaya başlamıştı, fakat ilk dönemlere ait elimizde herhangi bir metin bulunmamakta...