Bahri Zengin – Mevcut ve Yeni Ekonomik Doktrinler

BAHRİ ZENGİN MEVCUT EKONOMİK DOKTRİN Bugünkü ekonomi doktrini, kaynakların kıt ihtiyaçların ise sonsuz olduğunu kabul eder. Ve bu aksiyomlar üzerin ekonomi bilimi inşa edilir. Bu aksiyomlar ne ölçüde gerçeği yansıtmaktadır? Gerçekten kaynaklar kıt mı...