Kriz, Ulus-çu Ütopya ve Sınıf Mücadelesi: Bir Marksist Sosyaliste İtiraz

Krizin patlak vermesiyle birlikte Erdoğan milliyetçi söyleminin dozunu artırdı ve krizi ABD’nin öncülüğünü yaptığı bir ekonomik saldırıya bağladı. Milliyetçi korporatist toplum tasavvurunun en dolaysız ifadesi olarak “hepimiz aynı gemideyiz, batarsa bu gemi birlikte batarız”...