36. İktisatçılar Haftası (İstanbul, 21-22-23 Mart 2012)

36. İKTİSATÇILAR HAFTASI 21-22-23 Mart 2012 YÜZYILIN BAŞINDA DEĞİŞİMİN KRİZİ – Gerçekler, Olanaklar, Sınırlar – Açılış: Vahap Adıyaman (İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Genel Başkanı) Prof. Dr. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr....