Milliyetçilik Üzerine (3) – Hümanizmden Türk İslam Sentezine

“1948 ilkokullar programı, giriş bölümünde her dersin ‘ilkokuldaki eğitim ve öğretim ilkelerini’ saptar. Tarih dersine ilişkin şunlar söylenir. ‘Mesela Tarih dersinde öğretmenin vazifesi bir takım bilgileri sadece öğretmek değil, tarihin en eski zamanlarından beri...