Özgürlük Teolojisinin İmkanları Üzerine (15) – İslam Fıkhına Genel Bir Bakış (2)

İslam’da Ruhban Sınıf Var mıdır? Şimdi bu soruyu sıradan bir Müslümana sorduğumuzda alacağımız cevap haliyle “hiç öyle şey olur mu?” olacaktır. İslam’da ruhban sınıfı yoktur. Yani İslam dininde din adamlarının oluşturduğu bir sınıf yoktur....