Tagged: kuban kural

Kuban Kural ile Kafkasya Forumu ve Adalet Mücadelesi Üzerine

Ulus-devletin Türk, Kürt, Laz, Çerkes… diye uzayıp giden “kardeşlik” tekerlemesinde dördüncü sırayı tutan Çerkes halkları, yıllardır kimlik mücadelesi veriyorlar. Bilhassa Çeçenya savaşı ile Türkiye kamuoyunun gündemine giren Çerkes sorunu, diasporada bir halkın örgütlenme ve...

Emek ve Adalet Platformu İMC Tv Marje Programında

IMC TV’de yayınlanan Marje Programı’na, 29 Haziran 2013 tarihinde platformumuz üyelerinden Bedri Soylu ve Mustafa Emin Büyükcoşkun konuk oldular. Gezi parkı eylemlerinden, Emek ve Adalet Platformu ve faaliyetlerine kadar bir çok soruyu yanıtladılar. İlginize sunuyoruz.

Kuban Kural – 1996’dan Gezi Parkına

Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçte sürekli olarak vurgulanan polis şiddeti ve kamu gücünün özgürlüklere müdahalesi sorununa yönelik olarak yapılan 28 Şubat benzetmelerinin anlamsız kabul edildiği bir vasatta, Kuban Kural’ın kişisel tecrübelerinden yola çıkarak...