Müslüman Sosyalistler: Zulüm ve Tevhid Ekseninde Manevi Özgürlük Problemi

Arkadaşımız Fuat Kına Müslüman Sosyalistler üzerine tefekkürüne devam ettiği bu yazısında din ile toplumsal mücadele arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Farklı zulüm sistemleri ile olan mücadelemiz ve manevi dünyamız arasındaki bağı tevhidin toplumsallıktan koparılamaz niteliği...