Medine Pazarı, Narh ve Hisbe

Cengiz Kallek Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa (Bilim ve Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992) kitabında öncelikle Mekke’nin Cahiliye Dönemi iktisadını ve tarihçesini, daha sonra ise Hz. Peygamber’in risaletini müteakip Mekke ve özellikle Medine...