Tagged: sapanca gölü

Göle Su Taşımak

Sapanca gölü 47 km2 alanı ile Türkiye’nin 19. Büyük gölüdür ve Adapazarı ve çevresini besleyen bir havzadır. Bu güzellikte ve önemde olan bir göl ne yazık ki insanoğlunun çevre felaketlerinden biri haline gelmek üzeredir....

Sapanca Gölü, Küresel Eşitsizlik ve Yozlaşma

Başörtüsü yasağına karşı kamuoyu duyarlılığını arttırmak gayesiyle yola koyulan Sakarya Adalet Platformu, geçen 10 yıla rağmen ne gündeminden ne de herkes için adalet istemekten vazgeçti. İslamcı siyasetin ekseriyetle pas geçtiği yerel sorunları gündemleştirmekten kaçınmayan,...

Tükenen Sapanca Gölü ve “Dünya Sistemi”

Wallerstein modern dünya-sistemi olarak isimlendirdiği kapitalist dünya ekonomisinin kaçınılmaz olarak krize gebe olduğuna işaret eder. Bunun temel sebeplerinden biri, kapitalistlerin üç maliyet kaleminin de uzun dönemde artıyor olmasıdır. Bu üç kalem, çalışanlara ödenen ücretler,...