Kuran’dan Notlar – Allah Ayakta Tutmasaydı Yer Gök Üzerimize Çökerdi

“Ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilesek kendilerini yere geçiriveririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda Allah’a yönelen (hakka gönül veren) her kul için bir ibret vardır.” Sebe Suresi,...