Tagged: yorum

‘İktidar İğvası’na Kapılmadan – Akif Emre

    Akif Emre’nin İslamcıların, müslümanların iktidarla imtihanına dair eleştirel, özeleştirel yazıları sürüyor. Son on senenin getirdiği siyasal tecrübenin eleştirisi,  Emre’nin de alıntıladığı gibi “iktidar çürütür” teziyle yürütülüyor. Liberal eleştirinin içkinleşmesi ve siyasal taleplerden...