İslam İktisadına Bir Katkı Olarak Esat Arslan’ın Kitabı: Marx’ın Simiti

“Kuran Muhammed’in kalbine indi. Bu kalbi boş bir levha olarak kabullenmek pek o kadar kolay olmasa gerek. Boş bir levha için bir mağarayla toplumdaki saygın bir mevki arasında pek bir fark olmazdı. Fakat eğer...