Kuran’dan Notlar – Kavimlerin Helakı

“42. Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı; Ad ve Semud (kavimleri) de; 43. İbrahim’in kavmi de Lut’un kavmi de; 44. Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Ben de o...