C. Tuğal: “Ölü doğum: Türkiye’deki yeni liberal-muhafazakar mobilizasyon”

tugal_profileCihan Tuğal’dan çelik gibi net ve sert bir yazı. Sınıf analizi çoğumuzun hoşlanmadığı, uzak durduğu bir kavramsal çerçeve. Ancak bugün, yaşadıklarımızı anlamlandırmak için sınıf analizinin hayli işlevsel göründüğü bir tarihsel anı yaşıyoruz.

Tuğal özetle meselenin Erdoğan’ın şahsından, kendisinin ve yakın çevresinin otoriteryanlığından ibaret olmadığına işaret ediyor. Meselenin sermaye sınıfı, onun başını çektiği güncel kapitalist nizam ve kendini meşrulaştırmak için kullandığı liberal-muhafazakar söylem olduğunu bize hatırlatıyor. Erdoğan’la birlikte yükselen yeni sermaye kesiminin sözde otantikliğinin hiçbir anlamı, gerçekliği, farkı olmadığını vurguluyor.   

Yazı ne yazık ki İngilizce. Bu sebeple linkini vermekle yetiniyoruz. Ancak yazıya ilave olarak eklenen son iki paragrafını çevirerek dikkatinize sunuyoruz.

http://www.jadaliyya.com/pages/index/17706/stillbirth_the-new-liberal-conservative-mobilizati

Bu yazı Soma’daki katliamdan birkaç gün önce son halini almıştı. Yüzlerce insan, güvenli çalışma koşulları yaratan düzenlemeleri ortadan kaldıran sermayenin pasif devrimi tarafından katledildi. Liberal-muhafazakar söylem sayesinde pek çok elitin ve uluslar arası çevrenin desteğini kazanmış olan sermayenin pasif devrimi… Bugün liberaller bu katliamın Erdoğan’ın şahsı ve otoriterliğinden kaynaklandığına bizleri ikna etmek için birbirleriyle yarışıyor. Ya da bazıları geçici olarak dostlar alışverişte görsün misali “neoliberalizmin yıkıcılığı”ndan bahsediyor (tıpkı birkaç tanesinin Gezi isyanı esnasında yaptığı, ancak çok geçmeden liberal-muhafazakar söylem ve gündemlerine geri döndükleri gibi). Tüm dertleri apaçık olan bir gerçeği gizlemek: On yıldır savundukları sosyopolitik model bu türden “kazalar” için kocaman bir açık çek…

Bugün Türkiye’de anlamlı bir mobilizasyonun, sermaye sınıfı ile birlikte değil sermaye sınıfına karşı örgütlenmesi gerektiği her zamankinden daha açık ve bariz. Ve rafine liberal entellektüellerin burun kıvırdığı ezilen sınıflar, bu mobilizasyonun çekirdeğini oluşturmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir