Devlet Üzerine Marksist Tartışmalar – Erdem Yörük

5 – 19 – 26 Mart

Perşembe 18.30

Devletin ne olduğu, sosyolojinin ve özellikle de siyaset sosyolojisinin ana tartışma konularından birisi. Bu konu, Marksist düşünürler ve sosyal bilimcilerin açısından da hem siyasi önemi, hem de literatüre sunduğu analitik katkıları sebebi ile her zaman çok merkezi bir yer tutmuş durumda. Bu atölyede, Marks’ın orijinal eserlerinden (Komünist Manifesto ve Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i) başlayarak, Marksist gelenek içerisinden gelen sosyal bilimcilerin devlet üzerine geliştirdikleri argümanları tartışacağız. Devletin tanımı, fonksiyonları, burjuvazi ve işçi sınıfıyla olan ilişkileri, ve devletin göreli otonomisi, tartışmalarımızın odağını teşkil edecek. Bu teorik tartışmaları, küresel güney ve küresel kuzeyden derleyeceğimiz günümüz örnekleri üzerinden, devletin bugünkü şekli üzerine değerlendirmelerle sonuçlandıracağız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir