Üretim, Yeniden Üretim, Düşünce ve Yabancılaşma: Toplumsal Varlığın Ontolojisi’ni Yirmi Birinci Yüzyıldan Okumak – Ateş Uslu

10 -17 – 24 – 31 Mart

Salı 18.30

Bu atölyede Marksist filozof György Lukács’ın son eseri olan Toplumsal Varlığın Ontolojisi’nde yaptığı katkılardan ve eksik bıraktığı hususlardan hareketle ekoloji, sınıf, toplumsal cinsiyet, düşünce ve yabancılaşma gibi konuları maddeci bir ontolojik perspektif içinde tartışmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda öncelikle emeği insan-doğa ilişkisinin temel, kurucu faaliyeti olarak tarif edeceğiz ve emek sömürüsünün ekolojik tahakkümle olan bağlantıları üzerine düşüneceğiz. Daha sonra maddeci feminist literatürdeki güncel tartışmaları dikkate alarak sınıflı toplumun patriyarkal toplumla olan bağıntısını ve sınıf-toplumsal cinsiyet ilişkilerinin güncel biçimlerini tartışacağız. Seminerin üçüncü haftasında zihin-beden, düşünce-eylem, özne-yapı ilişkilerini diyalektik bir çerçeve içinde ele alacağız. Son haftada ise Marksist literatürün en tartışmalı kategorilerinden biri olan “yabancılaşma”yı maddeci bir metodolojiyle tanımlamayı; yabancılaşma, dışsallaşma, nesneleşme ve şeyleşme kavramları arasındaki ayrımlar ve bağlantılar üzerine düşünmeyi ve güncel deneyimlerden hareketle yabancılaşma üzerine düşünmeyi amaçlıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir