Türk Milletinden Olmak – Mesut Yeğen

4 Hafta – 23 Ekim – 4 Aralık

Çarşamba, 18:30

Not: Atölye iki hafta da bir gerçekleşecektir.

Dört haftalık bu seminer dizisinin odağında Türkiye’de milletin inşası mevzuu var. Millet ve milletin inşasına dair teorik bir tartışmayla açılacak olan seminerler dizisi Osmanlı ahalisinin ne türden siyasi, askeri, iktisadi, kültürel, demografik ve diplomatik süreçlerle Türk milletinden kılınmaya çalışıldığına dair iki seminerle devam edecek. Kapanış seminerinde ise yüz seneye yayılan bütün bu süreç boyunca Türk milletinden olmanın sınırlarının nasıl tayin edildiğine, kimlerin Türklüğün içinde kimlerin Türklüğün dışında kaldığına odaklanılacak.

Program

1.Hafta: Millet ve Milliyetçilik

Özkırımlı, Umut. (2010). Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar: Eleştirel Bir Müdahale. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 21-27.

Özkırımlı, Umut. (2009). Milliyetçilik Kuramları. İstanbul: Doğu Batı Yayınları, ss.105-207.

2. Hafta: Türk Milletinin İnşası I: Gayrimüslimsizleştirme

Yıldırım, Onur. (2006) Diplomasi Ve Göç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), ss. 141-260.

Akçam, Taner. (1992) Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul: İletişim yayınları, ss. 21-112.

3. Hafta: Türk Milletinin İnşası II: Türkleştirme

Bayrak, Mehmet. (1993) Kürtler ve Ulusal Demokratik MÜcadeleleri, Ankara: Özge Yayınları, ss. 452-489.

Yeğen, Mesut. (2006) Müstakbel-Türkten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler. İstanbul: İletişim, ss. 47-88.

4. Hafta: Türklük Daireleri: Türkler, Müstakbel-Türkler ve Sözde-Türkler

Aktürk, Şener. (2015). Etnisite rejimleri ve Milliyet. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 3-27.

Çağaptay, Soner. (2009). Türkiye’de İslam, laiklik ve Milliyetçilik. Türk Kimdir? İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 249-259.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir