İslam İktisadı Seminerleri (İLEM, Eylül 2011)

İLEM İslam İktisadı Seminerleri’ nin sonuncusu Doç. Dr. İshak Emin Aktepe’nin 08 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’de vereceği “Faiz ve Finansman İhtiyacı Bağlamında Günümüz İslam İktisadı Uygulamaları” seminer ile gerçekleştirilecektir.

Aktepe’ye göre “İslâm hukûku kaynağı itibariyle ilâhî olmakla birlikte farklı yorumlara imkân tanıması açısından beşerî bir yöne de sahiptir. İslâm hukûkunun temel iki kaynağı olan Kur’ân ve Sünnet, yoruma açık olmayan bilgiler içerdikleri gibi farklı değerlendirmelere müsait bilgiler de kapsamaktadırlar. İslâm hukûkunun usul/metodoloji başta olmak üzere ibadetler, insanlar arası ilişkiler (muamelat) ve ceza hukuku (ukubat) alanlarında pek çok değişik yaklaşım ve tercih söz konusudur. Görüş birliği bulunan konular dahi irdelenmeye başlandığı anda pek çok farklı bakış açısıyla karşılaşılmaktadır. Örneğin fâizin haram olduğu konusunda icma/görüş birliği bulunmakla birlikte fâizin nasıl gerçekleşeceği konusunda onlarca farklı yorum vardır. İslâm hukûkunun yoruma en fazla müsait alanı ise İslâmî finansı da içinde barındıran muamelat sahasıdır. İslâmî finans alanında İslâm hukukçularının değerlendirmelerine bakıldığında zaman zaman üç farklı yaklaşım sergiledikleri görülebilmektedir:

v  İlkeye kısıtlayıcı yorumla bağlı kalıcı yaklaşım
v  Çözüm adına ilkeyi ihmal edici yaklaşım
v  İlke ve çözümü birlikte değerlendirici yaklaşım
Bu çalışmada mezkur yaklaşımların kısaca sebeplerine değinilecek ve örnekler verilecektir. Çalışmanın sonunda kendi tercihlerimize de işaret edilecektir.”

1970’li yıllarda kapitalist dünya ekonomik sistemine bir alternatif olarak ortaya çıkan İslam İktisadı arayışları başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya genelinde hak ettiği itibarı edinememiştir. İlerleyen yıllarda ise bu arayışların giderek azaldığı ve İslam ülkelerinin de kapitalist ekonomik sisteme entegre olma çabasına girdiği görülmektedir. Bu süreçte İslam İktisadı tartışmaları İslami Finans alanına indirgenerek tartışmanın odağı mevcut ekonomik sistem içinde Müslümanlar için çeşitli finansal araçlar geliştirmeye kaymıştır. Hak, adalet ve ahlak ekseninde geliştirilecek bir iktisadi modelin tartışmaların odağının genişletilerek, esaslı, bütünlüklü ve ciddi bir çaba ile ortaya konabileceği açıktır. Bununla birlikte, hakim siyasi, iktisadi ve kültürel sistemin krizinin derinleştiği günümüzde İslam’ın Allah, insan, toplum ve tabiat arasında ahengi sağlayarak insanlığın mutluluğuna katkıda bulunacak yaklaşımlarının gür bir sesle ifade edilmesi ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. İlmi Etüdler Derneği bu bakışla İslam İktisadı tartışmalarını ilgililerin gündemine getirmeyi amaçlamaktadır.

Seminerlerimizde katılımcılar için kontenjanımız sınırlıdır. Katılımcılarımız rezervasyonlarını 0216 310 4318 numaralı telefondan veya http://www.ilmietudler.org/ adresli sitemizde yer alan İLEM İslam İktisadı Seminerleri Katılımcı Formu’ nu doldurarak yapabilirler. Rezervasyonlar sadece tek program için geçerlidir. Katılımcılar katılmak istedikleri her program için ayrı rezervasyon yapmak zorundadırlar. İLEM merkezinde gerçekleştirilecek seminerlere katılım ücretsizdir. Seminer programı şöyledir:

• İslam İktisadında Devlet ve Piyasa
Prof. Dr. Ekrem Erdem / Erciyes Üniversitesi
Tarih: 17.09.2011 / Saat: 15:00

• İslam Ahlak Ekonomisinin Temel Kaynakları
Dr. Mehmet Asutay / Durham Üniversitesi
Tarih: 24.09.2011 / Saat: 15:00

• İslam’da Finansman İşlemleri -Tarihsel Gelişimi ve Günümüz Uygulamaları
Doç. Dr. Servet Bayındır / İstanbul Üniversitesi
Tarih: 01.10.2011 / Saat: 15:00

• Faiz ve Finansman İhtiyacı Bağlamında Günümüz İslam İktisadı Uygulamaları
Doç. Dr. İshak Emin Aktepe / Türkiye Finans
Tarih: 08.10.2011 / Saat: 15:00

İletişim Bilgileri
Onur Günaydın
Tel&Faks: 0216 310 4318 Mobil: 0537 495 6463
Web: www.ilmietudler.org E-posta: bilgi@ilmietudler.org
Adres: Halk Cad. Türbe Kapısı Sok. Hektaş İş Merkezi, No: 13/4 Üsküdar – İstanbul.

İlmi Etüdler Derneği( İLEM )

Günümüzde bilgi üretim alanları olan üniversiteler, bu ihtiyacı anlamaktan ve çözüm üretmekten çok uzaktır. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) yaklaşık bir asırdır yaşanan sorunlara kuşatıcı çözümler üretecek aydın tipinin yetiştirilmesi 2002 yılında kurulmuştur.

Hem çağın ruhunu hem de kendi medeniyetini kavrayacak hidayet, dirayet ve feraset sahibi ilim adamının yetişmesi için İLEM bünyesindeki çalışmalar mukayeseli bir yaklaşımla yapılandırılmıştır. Bu adam yukarıda zikredilen donanımlarıyla “dahili (kendi medeniyeti ile) ve harici (diğer medeniyetler ile) temasta” bulunacak, buradan sudur eden ilim anlayışıyla çağın önüne aydınlık ufuklar açacaktır. İlmi Etüdler Derneği’nin temel amacı ilim adamı yetiştirmek, ilmi anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmaktır. Lisansüstü düzeyde ise katılımcıların çalışma alanlarına göre oluşturulan ihtisas çalışmalarında atölye, okuma, araştırma ve neşir çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda İLEM’de çeşitli özel eğitimler, seminer, tez sunumu, anma toplantısı, konferans, panel ve sempozyum gibi akademik etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. İLEM, araştırmacıların ve akademisyenlerin ilmî çalışmalarını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla çeşitli akademik yayınları da gerçekleştirmektedir.

İLEM, lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik programlarının yanında, bu çalışmalarda yer alma fırsatı olmayan kesimlerin de katılımına açık olarak düzenlediği önemli toplumsal meseleleri konu alan konferans, sempozyum, anma toplantısı, panel gibi akademik etkinlikler de düzenlemektedir. Akademik birikimlerin toplumla paylaşıldığı bu etkinliklere Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler katılmaktadır.

Kaynak: http://www.ilmietudler.org/duyuru-detay.aspx?did=29

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir