Mazlumder 2. Kürt Forumu

Mazlum-Der tarafından 1992’de Ankara’da yapılan 1. Kürt Forumu, Müslümanlar arasında Kürt Sorunu`nun tartışılmasına öncü olmuştu. 20 yıl sonra bu haftasonu, İznik’teki DSİ Tesisleri`nde ikincisi yapılan forum Kürt/Kürdistan Sorunu`na duyarlı birçok kesimden insanı buluşturdu. Meselenin birçok boyutu kimi zaman hararetli tartışmalarla irdelenmeye çalışıldı. Sonuç olarak 13 maddede ortaklaşılan bir metin çıktı ortaya. Organizasyon oldukça başarılıydı.

Emek ve Adalet Platformu olarak istişare ettiğimiz ve fikirlerini dillendirmeye çalıştığımız Mehmet Bekaroğlu, Yıldız Ramazanoğlu, İhsan Eliaçık, Sabiha Ünlü, Osman Bostan, Cüneyt Sarıyaşar, Ümit Aktaş, Kadrican Mendi, Emine Uçak Erdoğan, Ayhan Bilgen, Hüda Kaya, Beytullah Emrah Önce, Ahmet Örs, Hidayet Tuksal gibi birçok isim de katılımcılar arasındaydı. Biz de gözlemci olarak katılım davetine icabet ettik.

Programlanan konuşma listesini ve sonuç bildirgesini de aşağıda paylaşıyoruz. Umudumuz odur ki bu çaba karşılık bulur.

 

MAZLUMDER 2. KÜRT FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Birincisi 1992 yılında Ankara’da düzenlenen Kürt Forumu’nun ikincisi, 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde, İslami camianın farklı kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla, İznik’te gerçekleştirilmiştir.

Forum boyunca genel olarak; anadilde eğitim, temsilde adalet, yönetimde adem-i merkeziyet, sorunun travmatik etkilere neden olan boyutları ve Kürt meselesinin ulusal sınırları aşan bir Kürdistan meselesi olduğu üzerinde durulmuş, aşağıdaki hususların kamuoyunun dikkatine sunulmasına karar verilmiştir.

1. İslam kardeşliğinin birinci şartı eşitlik ve adalettir. Kürtler, nasıl ki insanlık ailesinin eşit bir unsuru ise aynı şekilde İslam milletinin de eşit bir unsurudur.

2. Kürt meselesi, Kürtler ve ülkedeki diğer kesimler için bir travmaya dönüşmüştür. Psikolojik ayrışmayı derinleştiren bu travmanın ortadan kaldırılması adına devlet, kısıtlanan, engellenen ve gasp edilen bütün hakları iade etmeli ve başta Kürtler olmak üzere bütün mağdurlardan resmi özür dilemelidir.

3. Şiddet, sorunun çözümü önündeki en temel engellerdendir. Ancak, şiddetin devam ediyor olması gasp edilen temel hak ve özgürlüklerin iade edilmemesinin gerekçesi olamaz.

4. Devlet, bütün kurum ve yasalarıyla, etnik çağrışım yapan vurgulardan arındırılmalıdır.

5. Eşitlik ve adalet bağlamında en büyük sorun olarak karşımızda duran anadilde eğitim ve kamu hizmetlerine anadilde erişimin sağlanması herkesin en doğal hakkıdır. Kamu otoritesi bu hakkın kullanımı için düzenlemeler yapmak ve gerekli şartları tesis etmekle mükelleftir.

6. Değiştirilen bütün bölge ve yer isimleri iade edilmelidir.

7. Üniter ulus devlet yapısı kutsal değildir. Kürt meselesinin çözümünde, ‘üretilmiş kutsalların’ insan hayatından önemli olmadığı gerçeği dikkate alınarak, bütün siyasi ve idari alternatif modeller tartışılabilmelidir.

8. Mevzuat, ceza yargılaması ve infaz sisteminin bir baskı ve sindirme aracı olarak kullanılmasına son verilmelidir.

9. Kürt meselesinin eşitlik ve adalet temelinde çözümü için bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken bütün düzenlemeler anayasal/yasal güvence altına alınmalıdır.

10. Kürt meselesi bağlamında yaşanan ihlal ve zulümlerin tespiti ve tazmini için bağımsız ve icrai yetkisi olan bir komisyon oluşturulmalıdır.

11. Son yıllarda atılan olumlu adımların ve sıraladığımız bütün bu hususların kalıcı olabilmesi için sistemin etnik temele dayalı kurucu paradigması, hak ve adalet ekseninde yeniden düzenlenmelidir.

12. Anayasa çalışması tüm kesimlerin taleplerine cevap verecek yeni bir toplumsal sözleşme olarak ele alınmalı ve bir an önce sonuçlandırılmalıdır.

13. Sorunun mağduru olarak özgürlük ve haklarından mahrum bırakılmış kişilerin siyasi ve sosyal yaşama katılımlarının önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İZNİK \ BURSA 17-18 KASIM 2012

 

 

 

Program:

II. KÜRT FORUMU – 17 / 18 KASIM 2012
İZNİK / BURSA17 KASIM 2012 CUMARTESİ
08.00 – 09.00. Kahvaltı

09.00 – 09.30. Açılış ve Selamlama Konuşması – Şakir ÇALIŞKAN–Ahmet Faruk ÜNSAL

09.30 – 11.30. I. OTURUM – Kürt Sorununu Doğuran Süreç ve Tarihsel Sebepler – Başkan: Selahattin ÇOBAN

Müfit YÜKSEL – Osman BOSTAN – Abdullah DENİZ – Abdullah EKİNCİ – İbrahim SEDİYANİ

11.40 – 13.00 1. Oturum Müzakeresi

Müzakereciler: Hasan ÜNAL-Mahmut HANPOLAT-Ayhan GEVERİ-Mahmut Fevzi FIRAT-Aydın IŞIK-Emin EKMEN-Vahdettin BAHADIR-Adnan ŞANLI- Ahmet NAZLI-Mehmet GÖKTAŞ-Mehmet ALKIŞ

13.00 – 14.00. Yemek

14.00 – 16.00 II. OTURUM – Kürt Sorununu Anlama Problemleri – Başkan: Şakir ÇALIŞKAN

Fatma Bostan ÜNSAL -Mehmet BEKAROĞLU Muhittin KAYA – Fermani ALTUN – Ramazan DEĞER

16.10 – 17.30 2. Oturum Müzakeresi

Müzakereciler: Reha RUHAVİOĞLU-M.Fatih KUTAN-Emre BERBER-Hasan ORTAÇ-Aslan DEĞİRMENCİ-Metin MENGÜŞOĞLU-Ahmet YILDIZ-Ayşe PEHLİVAN-M.Nurullah UNAN-Rafet CANDAN-Hasan POSTACI

17.30 – 19.30. III. OTURUM – Müslümanların Kürt Sorununa Bakışını Etkileyen Faktörler – Başkan : Cüneyt SARIYAŞAR

Ahmet ÖRS – – Rahmetullah ÇALIŞKAN -Abdullah ÜNALAN – Süleyman KURŞUN – izzet SALDAMLI

19.30 – 20.30 Akşam yemeği

20.30—22.30 3. Oturum Müzakeresi

Müzakereciler: Nurettin ŞİRİN-Mehmet ŞAHİN-Cevat ÖZKAYA-Beytullah E.ÖNCE-Hidayet TUKSAL-Filiz YAŞAR-Meryem BİRSİN-Hacer EROĞLU-A.Rahman DİLİPAK-M.Can ÇAĞLAYAN-Sabiha ÜNLÜ

18 KASIM 2012 PAZAR

08.00 – 09.00. Kahvaltı

09.00 – 11.00. IV. OTURUM – Şiddetten Çözüme Kürt Sorunu ve Çözüm Modelleri- Başkan: Recep KARAGÖZ

Abdurrahman KURT-Yılmaz ENSAROĞLU-Haşim HAŞİMİ – Şehmuz ÜLEK- Abdurrahim SEMAVİ

11.10 – 12.30 4. Oturum müzakeresi

Müzakereciler: Hüsamettin KORKUTATA-Yavuz DELAL-Necati ÖZDEMİR-Ö.F. GERGERLİOĞLU-Kürşat ATALAR-Mücahit BİLİCİ-A.Rahman ADIYAN-Emine Uçak ERDOĞAN-Fatma ARDA-İ. Halil BARAN-Hüseyin SARIGÜL

12.30 – 13.30. Yemek

13.30 – 15.30 V. OTURUM – Hak Adalet Özgürlük Bağlamında Kürt Sorunu – Başkan: Üstün BOL

Hilal KAPLAN-Ümit AKTAŞ –Arif Koçer – Yıldız RAMAZANOĞLU-İhsan ELİAÇIK

15.40 – 17.00 5. Oturum Müzakeresi

Müzakereciler: Halit ÇELİK-Kadrican MENDİ-Ayhan BİLGEN-Şadi ÇARSANCAKLI-Ahmer MERCAN-N.Bengisu KARACA-İrfan BURULDAY-Kamil EPÖZDEMİR-Sabri SAYAN-Selvet ÇETİN-Esra AYDIN

17.00 – 18.00 Sonuç Bildirgesi

Sonuç Bildirgesi Hazırlama Komisyonu

Haşim SAVAŞ- Ahmet SEVİM-Yaşar SOYALAN-Kaya KARTAL-Halime KÖKÇE-Yakup ASLAN- Nurcan AKTAY-Cengiz ŞEN- H.Hüseyin UYSAL-Masum BİLEN – Sezgin TUNÇ

 

1 Response

  1. mustafa emin dedi ki:

    “Ümmetin yolu Kürdistan’dan geçer” diyenler, Fatih Camii’nin avlusunda satırlara, kurşunlara hedef olurken, Mazlumder’in bu ortamda herşeye rağmen II. forumu gerçekleştirebilmiş, Müslümanları bu masa etrafında buluşturmuş olması, siyasal alanda yaşanan korkunç gerilemeye karşın anlamlı bir duruştur. sonuç bildirgesi her ne kadar Müslüman kitleyi ürkütmemek adına oldukça dolaylı bir dile bürünmüşse de nihai anlamda tavizsizdir. Öte yandan dün I. Forumda söyledikleriyle hapis yatanların, bugün o söylemi adeta yutarak devletçi, totaliter bir hatta kaymaları, İslami kurumların temsilcilerinin büyük oranda foruma iştirak etmeyişleri ise trajiktir. Tarih şahitlik edenleri yazacak, şehadetten kaçanlardan hesabını soracaktır…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir