Corning İşçileri Grev Ziyaretimiz

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova mevkiinde, uluslararası alandaki girişimleri ile tanınan köklü Corning şirketine ait bir fabrikada, şirketin toplu iş sözleşmesinde sunduğu ücretlerin yaşam standartlarının altında kalması sebebiyle işçiler Disk’e bağlı Lastik-İş sendikası ile birlikte greve çıktı. Grevin haklarını almak için en önemli silahları olduğunu vurgulayan işçilere Emek ve Adalet Platformu olarak destek ziyaretinde bulunduk.

Sefalet ücretine mahkum edilmeye çalışılan Corning işçilerinin grevinden detayları ilginize sunuyoruz:

 
“Ücretler eridikçe hep bizden kesiliyor

Ülkemizde yakinen tecrübe ettiğimiz ekonomik buhranın faturası yine emekçilere kesilmeye devam ediyor. Corning işçileri, son dönemlerde artan enflasyon karşısında kendilerine verilen ücretin eridiğini, Corning gibi uluslararası bir şirketin, ülkedeki ekonomik buhranın faturasını kendilerine çıkardığını ifade ediyor. Yaptığımız görüşmelerde fabrikanın 2 yıl öncesinde çok daha iyi koşullarla neredeyse bölgede birinci olduğunu dillendiren grevdeki işçiler yönetimin gerçekte yüksek olan enflasyonun resmiyette %30 civarında açıklanmasını fırsat bildiğini işaret ediyor.

Normalde %100’lere varan enflasyon resmiyette %30 gibi bir rakam olunca şirketin merkezini ikna etmek zor oluyor… 2-3 yıl öncesine kadar belki 2-3 asgari ücreti gördüğümüz dönemler varken son durumda asgarinin bile altına düştü ücretlerimiz. Biz sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz.” – 10 yılın üzerinde aynı fabrikada çalışan bir Corning işçisi.

 
Haydi greve gidin diye güle oynaya kapının önünü gösterdiler”

Corning işçileri, yapılan toplu iş sözleşmesindeki maaş zammı rakamını yeterli bulmadıklarını fabrika yönetimine ifade ettikleri halde, fabrika yönetimi onlara deyim yerinde ise kapının önünü göstermekle yetinmiş durumda. Öyle ki yapılan görüşmelerde işçiler tarafından talep edilen rakamı kabul etmeyeceklerini, kendi sundukları rakamda ısrar edeceklerini belirtiyor, “sadaka değil alınterimizin hakkını istiyoruz” diye ekliyorlar.

Son tahlilde ortaya çıkan tabloda işçiler emeklerinin karşılığını alabilmek için greve devam edeceklerini ısrarla vurguluyorlar: “Biz grev yapmak istemiyorduk. Bize başka yol bırakmadı yönetim. Resmen greve çıkmamızı onlar istedi. Biz taslağı sunduğumuzda bize ‘bu grev taslağı’ dediler.

İşçilerin grev sürecini kolaylaştıran bir başka faktör ise bir sendikaya örgütlenmiş olmaları. İşçiler, sendika sayesinde taleplerini daha kamusal bir alana taşıyabiliyorlar. Ancak unutmamak gerekir ki işçiler grev kararını kendi emeklerinin karşılığını almak amacıyla kendileri aldı. Bu noktada ise sendika bir araç işlevi gördü.

 
DİSK Lastik-iş’e uyarı

Lastik-iş sendikasında örgütlü olan işçiler, temsilcilerini kendileri seçtiklerini; sendikayla henüz bir zıtlık yaşamadıklarını dile getiriyorlar. Fakat çeşitli sendika yönetimlerinin son yıllarda işçi iradesinin önüne geçmeye çalıştığını gördüğümüzde, bu tehlikeyi anmaktan da geri durmamamız gerektiğini görüyoruz. Henüz ikinci haftalarını doldurmuş grevdeki işçiler için sendikadan verilmiş bir grev ödeneği sözü henüz yok. Yaptığımız sohbetlerde grevdeki temsilci ve diğer işçi arkadaşların sendikaya güvendiğini fakat ötesinde kim vazgeçerse vazgeçsin haklarını almak konusundaki ısrarlarını görüyoruz.

“Biz iş arkadaşlarımız ne derse onu yapacağız. Bizi yönetim atamadı, iş arkadaşlarımız seçtiler. Biz de değil, buradaki çoğunluk ne derse onu iletmekle mükellefiz.” – 2 yıldır işyeri temsilciliği yapan uzun yıllardır Corning işçisi Balkan.

Grev konusunda ise emekçiler haklarını almakta oldukça ısrarcılar, senelerdir aynı fabrikaya çaba harcamış olan Corning işçileri, gasp edilen emekleri karşılığını buluncaya dek greve devam edeceklerini tekrar tekrar söylüyorlar. Alanda kurulan grev çadırı “sadaka değil alın teri” sloganları ile bezenmiş durumda. İşçiler her çıkan “fabrika yönetimi” arabasına müziklerle, halaylarla ve sloganlarla karşılık vermeyi ihmal etmiyor.

 
“Bizim buradaki mücadelemiz, diğer işçi kardeşlerimiz için bir umut niteliğinde”

Corning işçileri, her fırsatta burada devam ettirdikleri hak mücadelesinin diğer fabrika işçilerine de güç verdiğini vurguluyor. Öyle ki yine aynı organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan Lastik-iş’in örgütklü olduğu bir diğer iş yeri Colgate fabrikasında da benzer bir durumdan muzdarip işçiler de greve çıkmış durumda. Her iki fabrika işçisi de dayanışma ile hak mücadelesine devam ediyor. İki grev alanı da sürekli iletişim halinde.

Bizleri dostluk ve muhabbetle ağırlayan işçiler, seslerinin duyurulması için herkesi çadırlarına bekliyor. Emekçilerin gündemini ne kadar gündemimiz kılarsak sermayedarlara ve kullarına karşı o kadar kuvvetli olacağımızı görüyoruz. Çeşitli siyasi konularda konuşurken 22 senedir aynı fabrikada çalışan bir emekçi abimiz “Aynı görüşten olalım olmayalım bu çatının altında herkese yer var, biz burada emeğimizi hakkımızı savunuyoruz. Her gelen misafirimizdir.”  diyor ve ekliyor:

Ben aslen sağ görüşlüyüm. Fakat kimlerin gelip kimlerin gelmediği de açık. Sağ görüşlü olup meclisi yönetenlerden, milliyetçiyim diyenlerden buraya uğrayan yok.

İşçinin kendi iradesini en net gösterebildiği, dolaysız temsiliyetini oluşturabildiği her alanın sesini yükseltmemiz, mücadeleye mütevazı da olsa katkımızı örgütlememiz gerekiyor. Yaşasın grev, yaşasın mücadelemiz!

Corning işçisi yalnız değildir!

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir