İstanbul Hak İnisiyatifi, Kadına Yönelik Şiddet Okumaları Etkinliği Düzenliyor

İstanbul Hak İnisiyatifi dört hafta sürecek Kadına Yönelik Şiddet Okumaları başlıklı bir etkinlik tertipliyor. Bu etkinliklerde her hafta kadına yönelik şiddetin kodlarını anlamaya dönük sunumlar ve tartışmalar yapılacak. Üç haftalık oturumdan sonra bir sokak etkinliği tertiplenerek kadına yönelik şiddet sorunu katılımcılarla birlikte sokağa taşınacak. Etkinlik broşür dağıtma faaliyetiyle neticelenecek.

20 Ekim Pazar günü yapılacak olan ilk hafta oturumunda İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Birsen Baş Topaloğlu’nun moderatörlüğünde “Ulusal ve Uluslararası Hukuk İncelemesi” başlığı üzerinden mevcut hukuk kurumlarındaki tablo resmedilmeye çalışılacak. 

Sonraki pazar devam edecek olan etkinliğin ikinci oturumunda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformundan Melek Önder moderatörlüğünde Hukukun Uygulanmasında Karşılaşılan Vakalar konuşulacak. 

Üçüncü hafta Sosyolog Feyza Akınerdem’in moderatörlüğünde Kadına Şiddet ve Medya konusu üzerine konuşulacak. 

10 Kasım Pazar etkinliğin son faaliyeti yapılacak. Kadına yönelik şiddet konusunda sokakta broşür dağıtılarak hem meselenin sokağın gündeminde daha çok yer etmesi hem de okumaya katılanlarla birlikte bir saha pratiğinin ve tecrübesinin beraberce yapılması gözetilecek.

Etkinlik duyurusu ve çağrıları:

https://hakinisiyatifi.org/kadina-yonelik-siddet-okumalari.html

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir