Kule Vinç Operatörleri: Çalışırken Ölmek İstemiyoruz

Kule vinç operatörleri geçtiğimiz pazar günü Kadıköy’de inşaat sektöründe yaşanan iş cinayetlerine yönelik seslerini yükseltmek için bir araya geldiler. Emek ve Adalet Platformu olarak biz de oradaydık, operatörlerin basın açıklamasından ve alanda yaptığımız konuşmalardan aktaracaklarımızı ilginize sunuyoruz.


DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş’te örgütlü kule vinç operatörleri yaptıkları basın açıklamasında, sektörde yaşadıkları problemleri ve artan iş cinayetlerini vurgulayarak her alanda kontrol ve denetimin artırılması talebinde bulundular. Yaşadıkları hak gasplarının, güvenliksiz ve denetimsiz çalışma koşullarının ve iş cinayetlerinin temel sebebi olarak patronların kâr hırsını, işçilerin üzerindeki üretim baskısını ve bütün bunları görmezden gelen yetkilileri işaret eden kule vinç operatörleri, inşaat işçilerinin köle olmadığının ve çalışırken ölmek istemediklerinin çağrısını yükselttiler.

ARTAN ÜRETİM BASKISI VE ESKİ MAKİNE KULLANIMI

İnşaat teknolojisinin de gelişmesi ile birlikte şantiyelerde kule vinç kullanımı ve dolayısıyla operatör ihtiyacı artıyor. Artan üretim baskısının karşısında eğitimli operatör sayısı yetersiz kalıyor ve işçiler ağır ve denetimsiz çalışma koşullarında uzun saatler çalıştırılıyor. Bunlarla birlikte daha fazla kâr için deneyimsiz operatörlerin de ucuza çalıştırılmasıyla iş kazaları ve cinayetleri kaçınılmaz oluyor. Operatörler, yine patronların daha fazla kâr elde etmek için yurt dışından çalışma ömrünü tamamlamış eski iş makinelerini buradaki şantiyelere getirdiğinin altını çiziyor. Bunların kurulumunda ve bakımında yeterli donanıma sahip elemanların çalışmaması ve denetimlerinin yapılmaması, şantiye çalışanlarını ve çevredeki halkı tehlikeye atıyor. Kule vinç operatörleri, kullanılan bu makinelerin yeterli bakım ve denetiminin yapılmasının gerekliliğini vurguluyor ve sorumlu kurumları göreve çağırıyorlar.

DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILAŞMA: DAHA GENİŞ VE DENETİMSİZ BİR İNŞAAT SAHASI

6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrası güvenli konut ihtiyacının aciliyeti ve kentsel dönüşüm her zamankinden daha çok gündemde. Ancak kentsel dönüşüm bir rantsal dönüşüme çevrilerek, İstanbul’da ve özellikle deprem bölgesinde inşaat şirketlerinin kârını önceleyen hızlı bir yeniden yapılaşmaya gidilecek. Kule vinç operatörleri, bu süreçte ortaya çıkacak geniş inşaat sahasında denetimin daha da imkânsız hale geleceğinden ve şantiye işçilerinin ağırlaşan çalışma koşullarının iş cinayetlerini giderek artıracağını belirtirken, yeterli denetim ve kontrollerin yapıldığı takdirde bu cinayetlerin önlenebilir olduğunu vurguluyorlar. “Sıranın bize gelmesini beklemeden, yaşamak ve yaşatmak için örgütleniyoruz” diyen kule vinç operatörleri, onlara yaşam alanı tanımayan patronların karşısında işçiler olarak birleşmenin çağrısını yapıyorlar.

SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE UZUN SÜREN MESAİ SAATLERİ

İnsan sağlığına uygun olmayan çalışma koşulları ve süreleri mesleki hastalıklara kapı açıyor, dinlenme süresi tanımıyor ve işçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamasına elvermiyor. Bütün bunlar bir operatörün çalışma koşullarını da etkiliyor ve iş kazası ihtimallerini artırıyor. Çalışma saatlerinin uzunluğu zamanda işçilerin sendikal faaliyetlere katılımının ve hak arayışlarının da önünde büyük bir engel teşkil etmesi sebebiyle patronların elinde kullanışlı bir araç haline geliyor. Aynı zamanda inşaat sektörü özelinde işçilerin çalıştıkları şantiyelerin, bölgelerin ve şehirlerin sık sık değişmesi de sendikalarda sabit bir faaliyetin yürütülebilmesi engelliyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulunca sendikaların işçilerin örgütlenmesi yönünde atacakları adımların ve çalışma alanı dışında birbirleriyle kuracakları iletişimin güçlendirilmesinin önemi daha da iyi anlaşılıyor.

ÇİFT BORDRO UYGULAMASI

İşçiler aynı zamanda sigorta birimlerinin çift bordro üzerinden değil, aldıkları maaş üzerinden yatırılmasını talep ediyorlar. Patronların çift bordro uygulamasıyla hem işçilerin haklarını gasp ettiğini hem de vergi kaçırdıklarını, bu hukuksuzluğun da yetkililer tarafından görmezden gelindiğini belirten kule vinç operatörleri, ekonomik haklarının güvence altına alınması için seslerini yükseltiyorlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir