Mahalleler Birliği Ankara’ya Gidiyor

“Mahalleler Birliği” adı altında birleşen İstanbul’un 35 ayrı mahallesinde kurulu dernek ve kooperatifler, bugün Cevahir AVM önünde yaptıkları kalabalık bir basın açıklamasıyla seçtikleri heyeti, yazdıkları kanun teklifini TBMM’ye iletmek üzere Ankara’ya yolladı.

Küçükçekmece’den Beykoz’a, İstanbul’un dört bir yanından gelen mahalle sakinleri, coşkulu sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde sabah 11:45 civarında bir araya gelmeye başladı. Her dernek ve kooperatif, kendi pankartları ve mahallelerine has renkleriyle alana giriş yaptı. Okmeydanı’ndan getirilen kahvehane masaları kürsü olarak kuruldu. “Haklarımız Güvence Altına Alınmadan 2981 kaldırılmamalıdır” ve “6306 sayılı kanun halk için ve Afet riskini giderme amacıyla işletilmelidir!” yazılı pankartlar asıldıktan sonra, çoluk çocuk 2000’i aşkın mahalleli kürsü önünde buluştu.

Kadınlara yönelik cinayetlerin bu kadar arttığı ve görünür olduğu bir dönemde, bu uğurlamanın 8 Mart “Kadınlar Günü”’ne denk gelmiş olmasının talihsizliği dolayısıyla konuşmalar bir özür ve açıklamayla başladı.

Hemen ardından Sarıyer ve Gaziosmanpaşa ilçe sakinlerinden birer sunucu, alandaki tüm dernekleri ve kooperatifleri, yaşadıkları problemleri de kısaca özetleyerek teker teker selamladı. “Evime Dokunma!”, “Mahalleme dokunma!”, “Kentime Dokunma!”, “Afet değil rant yasası!” sloganları eşliğinde, mahallelilerin hazırladıkları tüm talepleri içeren kanun teklifi okundu. Son olarak kürsüye çıkan, dernek ve kooperatiflerin gönüllü hukukçularından Erbay Yucak gelen tüm katılımcıların artık “Mahalleler Birliği” olarak anılacaklarını belirterek, bu birlikteliği tebrik etti. Baroların, partilerin ve belediye meclis üyelerinin bu işlerle ilgilenmedikleri sürece bir şey yapamayacaklarını, dolayısıyla birliğin sürekli olarak bunu onlara hatırlatacağını belirten Yucak, bu sorunun hepimizin sorunu olduğunu vurguladı.

Mücadelenin sürmesi için gerekli azmin gösterileceğine, hak davasının devam edeceğine dair topluca söz veren mahalleliler Ankara’ya yollayacakları heyetin hazırlıklarını tamamlamak üzere alana veda ederlerken, herkesin yüzünde coşku ve kararlılık vardı.

9 Mart Pazartesi Ankara’ya giderek orada İzmir’den gelen 16 mahalle derneğiyle buluşacak olan heyet, meclisteki parti gruplarıyla yapacakları görüşmelerde kanun tekliflerini sunarak Çarşamba günü İstanbul’a geri dönmeyi planlıyor. 6306 sayılı kanunun 23. ve 24. maddesine göre, teklifin kabul edilip makul bir yolun bulunması için son tarih 15 Mayıs.

Mahalleler Birliği heyetinin 9 Mart meclis ziyaret programı, kanun değişikliği teklifi ve meclis önünde yapacakları basın açıklaması için basın davetini ilginize sunuyor, yaygınlaştırmanızı diliyoruz.

mahbul (2)

BASIN KURULUŞLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE, DAVETİMİZDİR!..

Evlerimize, Komşularımıza, Mahallemize, Hayatımıza, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!..

Haklarımız Güvence Altına Alınmadan 2981 Sayılı Kanun Kaldırılmamalıdır!..

6306 Sayılı Kanun Halk İçin ve Afet Riskini Giderme Amacıyla İşletilmelidir!..

İstanbul ve İzmir’den 51 mahallenin dernekleri ve kooperatifleri olarak, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanvekillerinden randevularımızı aldık. Kanun değişikliği teklifimizi sunacağız.

9 Mart ve 10 Mart 2015 tarihlerinde 60 kişilik heyetimizle Ankara’da TBMM’deyiz.

9 Mart 2015 (Pazartesi) tarihinde;

Saat: 14.00’te HDP Grup Başkanvekili ve MHP Grup Başkanvekili,

Saat: 15.00’te AKP Grup Başkanvekili,

Saat: 15.30’da CHP grup Başkanvekili ile heyetlerimiz aracılığıyla görüşme yapacağız.

TBMM de görüşmeye girmeden önce, Saat: 13.30 da Meclisin Dikmen kapısı önünde yapacağımız basın açıklamasına ilgi göstereceğiniz umuduyla.

Saygılarımızla.

İrtibat tel : Ahmet Çatmabacak: 0542 217 79 15 / Rıza Çoşkun: 0535 834 04 02 / Sabır Karakoçoğlu: 0543 892 41 86 / Dilek Sevgen : 0554 825 61 68

www.mahallelerbirligi.org

facebook: mahalleler1ligi

twitter: @mahalleler1ligi

mahbul (4)

6306 SAYILI “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN”un 23 ve 24. MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİMİZ

GEREKÇE

Ülkemizde 1950 sonrasında kırdan kente göç, hükümet politikalarıyla teşvik edilmiştir. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere bütün büyük şehirlerde, gelen yeni nüfusun yerleşim ve barınma sorunlarının çözümü doğrultusunda Anayasamızda yer alan hükümlere rağmen çözümler üretilmemiştir. Bu politikasızlık yerini Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) raporlarında da belirtilen, vatandaşın kendi imkanlarıyla konut sorununu çözmesini teşvik eden bir yaklaşıma bırakmıştır. Devam eden süreçlerde de 1966’da 775 Sayılı Kanun çıkarılmış, bu kanun da merkezi hükümetler ve yerel yönetimler tarafından kanunun hedefleri ve çıkarılış amacı gözetilerek uygulanmamıştır.

1980’ler sonrasına geldiğimizde ise ortaya çıkan yapılaşma süreçlerini verili durum sayarak, bu sorunları çözmek için önce 2805 Sayılı Kanun, daha sonra da kapsamı genişletilerek 2981 Sayılı ‘İmar Affı ve Gecekondu Kanunu’ olarak bilinen kanun çıkarılmıştır.

2981 Sayılı Kanun’un merkezi ve yerel idarelere yüklediği görevler vardır. Nitekim bu kanuna dayanarak vatandaşlara yapılarının üzerinde bulunduğu arsalar için sonradan tapuya dönüştürülmek üzere “Tapu tahsis Belgesi” verilmiştir. Üzerindeki yapının da imar affından yararlanması ve ileriki süreçlerde ruhsatsız olmaktan çıkarılması için 2000TL’lik harç yatırılması istenmiştir. Bizler bu iki koşulu da yerine getirmiş vatandaşlarız. Kanun çıktığından beri kanunda verilen görevleri zamanında ve usulüne uygun yerine getirmemenin sorumluluğu merkezi idareye ve yerel kamu idarelerine aittir.

2981 Sayılı Kanun’u uygulama sözü veren ve uygulama süreçlerini başlattığını ifade eden idari tutumlar ortada iken ve bu süreçler henüz sonuçlanmadan kanunun kaldırılması adil olmadığı gibi hakkaniyete de uygun düşmemektedir.

Bütün bu nedenlerle 6306 Sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 23. ve 24. maddelerine ilişkin değişiklik teklifimiz aşağıdaki gibidir.

TEKLİF

1. 2981 Sayılı Kanun’u yürürlükten kaldıran 23. madde hükmünün yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle kaldırılması,

2. Şayet kanun yapıcı tarafından birinci maddede belirtmiş olduğumuz 23. maddenin kaldırılması hükmü uygun görülmüyorsa aynı kanunun 24. maddesinin A Bendinde belirtilmiş olan “2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi” hükmünün, 2015 yılı esas alınmak üzere “2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 5 yıl sonra yürürlüğe girmesi” şeklinde düzenlenmesi,

3. Yukarıda birinci ve ikinci maddelerde belirtmiş olduğumuz değişiklik tekliflerinden herhangi birinin uygun görülmemesi halinde ise 23. maddeye “2981 Sayılı Kanun’dan doğan hakların kazanılmış hak olarak tanındığını” ifade edecek ve idari-yargısal mercilerde tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta bir hükmün ilave edilmesi.

mahbul (8)

YUKARIDAKİ TEKLİFİ SUNAN KURUM VE KURULUŞLAR

İSTANBUL MAHALLELERİ :

1- Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği
2- S.S.Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi 151 ve 154 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
3- Sarıyer Mahallem Çayırbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
4- Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
5- Sarıyer Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
6- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 538 Ada 32 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi
7- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 532 Ada 4 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi
8- Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Güzelleştirme, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği
9- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 970 Ada 1 Parsel ve 20 Ada 2-3-6 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
10- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 976 Ada 2-3-4-5 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
11- Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
12- Beyoğlu Okmeydanı Çevre ve Güzelleştirme Derneği
13- Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi Barınma Hakkını Koruma Dayanışma ve Kültür Derneği
14- Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Kentsel Gelişim, Koruma, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
15- Kadıköy Fikirtepe Derneği
16- Sarıyer Çamlıtepe / Derbent Mahallesi Güzelleştirme, Dayanışma, Yardımlaşma Derneği
17- S.S.Sarıyer Çamlıtepe/Derbent Mahallesi Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
18- S.S.Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi 11 Pafta 683 Ada 44 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
19- Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği
20- Beykoz Yenimahalle Halkı Dayanışma Derneği
21- Şişli Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
22- Beyoğlu İstiklal Mahallesi Koruma ve Yardımlaşma Derneği
23- Eyüp Mahalleleri Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği
24- Gaziosmanpaşa Pazariçi Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
25- S.S.Sarıyer Pınar Mahallesi 49 Pafta 983 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
26- Sarıyer Pınar Mahallesi Koruma, Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
27- Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği
28- Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesi Sakinleri Dernek Girişimi
29- Üsküdar Çengelköy Hasanpaşa Mahallesi Vahdettin Köşkü altı Sakinleri
30- Maltepe Gülsuyu Güzelleştirme Yardımlaşma ve Kültür Derneği
31- Maltepe Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği
32- S.S. Sarıyer İlçesi Emirgan Mahallesi 951 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
33- Sarıyer Emirgan Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği
34- Beykoz Çiğdem Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği
35- Bağcılar Tıp-Kent Sitesi Sakinleri

İZMİR MAHALLELERİ :

36- Konak – Konak Yeşildere Tüneli Mağdurları Yar. ve Day. Derneği
37- Çiğli – Balatçık Dağ Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği
38- Karabağlar – Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği
39- Karabağlar – Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği
40- Karabağlar – Salihomurtak Kentsel Dönüşüm Derneği
41- Karabağlar – Tokat Dernekleri Federasyonu (11 Dernek)
42- Karabağlar – Kibar Mahallesi Temsilcileri
43- Karabağlar – Yusufoğlan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
44- Narlıdere – Çatalkaya Mahallesi Yar. ve Day. Derneği
45- Narlıdere – S.S.Narlıdere Çatalkaya Mah. Konut Yapı Kooperatifi
46- Narlıdere – S.S.Narlıdere Narlı Mah. Arsa ve Konut Yapı Koop.
47- Narlıdere – S.S.Narlıdere Yeşiltepe Konut Yapı Kooperatifi
48- Narlıdere – S.S.Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Arsa ve Konut Yapı Koop.
49- Narlıdere – 2. İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Halk Komitesi
50- Kadifekale – Kadifekale Hak Arayanlar Derneği
51- Gaziemir – Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Derneği

mahbul (1)mahbul (7)mahbul (5)mahbul (6)

DSC00102 DSC00109 DSC00135 DSC00137 DSC00142 DSC00151 DSC00156 DSC00166 DSC00171

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir