Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Suriyeli kadınların komisyoncu aracılığı ile evlendirilmesi haberleri üzerine bir basın açıklaması düzenlediler.

‘Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!’ başlığı altında düzenlenen açıklamada, savaş mağduru kadınların ‘patates’ adı altında alınıp satılmasının ‘iyilik’ olmadığı, kadınların yeniden mağdur edildiği dile getirildi. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, devleti sorumluluğunu yüklenmeye ve Müslümanları da böyle kirli bir işten utanç duymaya çağırdı. 

3 yıldır Suriye’de süren savaş yüzünden milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Sadece Türkiye’de 1 milyonun üzerinde kayıtlı ve kayıt dışı sığınmacı olduğu tahmin ediliyor. Bunların yarısından çoğunu kadınlar meydana getiriyor.

Her savaşta olduğu gibi bu savaşın da en büyük mağdurları kadınlar. Savaş ortamının yarattığı açlıktan, şiddetten, tecavüzden, cinsel istismardan kaçan kadınlar, sığındıkları yerlerde de benzeri kötülüklere maruz kalıyorlar. Türkiye’de sığınmacıların ciddi bir kesimi açlık korkusu, geçim sıkıntısı, güvenlik ve gelecek kaygılarıyla karşı karşıya. Bu durum Suriyeli sığınmacı kadınları fuhşa ve mecburi evlilikler yapmaya sürüklüyor.

Özellikle sınır illerinde Suriyeli kadınlar ile evlilik talebi çok yaygın ve bunların çoğu zaten evli olan erkekler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu evlilikler bazen ilk eşin rızası sorulmadan bazen ise hiç haber verilmeden ve gizli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kimi zaman ise evlenmeyi talep eden erkekler Suriyeli kadınları kendi maddi ve medeni durumları hakkında yanlış bilgiler vererek kandırıyorlar. Böylelikle hem resmi nikahlı eşler hem de ikinci eş olarak alınan Suriyeli kadınlar istismar ediliyor. Diğer yanda bu durum, Türkiyeli kadınların Suriyeli kadınları bir tehdit olarak algılamasına ve zaten Suriyeli sığınmacılara yönelik var olan ayrımcılığın pekiştirilmesine sebep oluyor.

Suriyeli kadınların içinde bulundukları zorlu durum nedeniyle evlilikte fazla talepkar olmamaları, erkekler tarafından bir fırsat olarak görülüyor. Erkeklerin “ucuz, az masraflı” kadın arayışı bu evliliklerin komisyoncular vasıtasıyla yapılan bir tür kadın ticaretine dönüşmesine yol açıyor. O kadar ki, erkeklere satılan Suriyeli kadınlardan satıcılar bir pazar metası gibi “patates”ler olarak bahsediyor.
Kadınlara güzelliklerine ve yaşlarına göre değer biçilmesi onlara fayda sağlanacak bir meta olarak bakıldığının açık bir göstergesi. Komisyonculara giden erkeklerin genellikle kendilerinden yaşça çok genç ve çocuk yaşta denecek kadınları talep etmeleri de sorunun bir başka önemli boyutu.

Bu tür evlilikler genellikle savaş mağduru Suriyeli kadınlara iyilik söylemiyle yapılıyor olsa da evlenilen kadınların hastalık veya başka fiziki nedenlerle beğenilmeyip geri gönderilmesi, kirasını ödeyemeyen ailelerden kira yerine kızlarının istenmesi bu söyleme inanmayı imkansız kılıyor.

Tüm bunlarla birlikte, imam nikahı addedilen bu evliliklerde; ilk eşin rızasının ya da bilgisinin olmaması, evliliklerin toplumdan gizli yapılması, evlenilen kadına yalan bilgi verilmesi durumları nedeniyle nikah dini açıdan geçersiz bir konuma düşmüş oluyor.

Biz, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi olarak; insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu görüntülerden utanç duyuyoruz! Kadınların bir mal gibi alınıp satılmasını ve aracıların bu satışlardan komisyon almasını midemiz kaldırmıyor. Bu istismarın İslami kılıflara büründürülmesini ise kesinlikle kabul etmiyoruz!
Ensar olan Türkiye halkı muhacir olan Suriye halkının çaresizliğini istismar etmekle değil onlara iyilik ve güzellikle muamele etmekle mükelleftir. Sığınmacıların koşullarının iyileştirilmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Sığınmacılara yönelik ayrımcılık üreten her türden argüman tam aksine hizmet etmektedir ve vicdansızcadır.

Sığınmacıların koşullarının iyileştirilmesi konusunda her ne kadar tüm insanlara sorumluluk düşse de asıl sorumluluk devlete aittir. Çaresizliğin ortaya çıkardığı bu insanlık onuruna aykırı uygulamaların önlenmesi için sığınmacılara insanca barınabilme ve geçinebilme olanaklarının sağlanması, özellikle kadınların koşullarının gözetilmesi ve her türlü kadın ticaretinin engellenmesi gerekmektedir.

Herkesi bu konuda duyarlı olmaya, devleti ise sorumluluklarını bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz.

Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnsiyatifi

http://kadinasiddetekarsimuslumanlar.blogspot.com/

suriyeli kadın ticareti

Ayrıca bkz.

http://www.bianet.org/bianet/kadin/153188-suriyeli-kadin-istismarina-islami-kilif-kabul-edilemez

1 Response

  1. 17 Şubat 2014

    […] Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 30 Ocak’ta İstanbul’da bir basın açıklaması ile Suriyeli kadınlara reva görülenleri eleştirmiş, yetkilileri göreve davet etmişti. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir