Fethi Gemuhluoğlu – Toprak Mülkiyeti Üzerine

Fethi Gemuhluoğlu (1922-1977) İsmet Özel’in kendisi hakkında “Bize kendi kuşağı içinde en sağlam çizgiyi aktarabilenlerden biriydi” dediği bir isim. 2010 tarihli “Dostluğun İlk Harfi: Fethi Gemuhluoğlu” belgeselinde Necat Birinci şöyle demektedir: “1940-1955 seneleri arasında doğmuş olan Türk nesillerinde, Fethi Ağabey’in, en azından belli bir kesim üzerinde mutlak hakkı ve zenginleştirdiği ruh yapısı vardır.” Fethi Gemuhluoğlu’nun sadece entelektüeller değil bugünün siyaset kadroları üzerinde de büyük etkisi olmuştur. 1975 tarihinde yaptığı “Dostluk Üzerine” başlıklı meşhur konuşmasından toprak mülkiyetiyle ilgili aşağıdaki pasajı, orijinal bir tespit içermesinden çok, Gemuhluoğlu’nun bir isim olarak taşıdığı belirtilen temsil ve etki gücünden dolayı buraya alıyoruz. (A.A.)  

FETHİ GEMUHLUOĞLU

“Hangi Marksist diyebilir ki, toprakta malikiyyet yoktur? Ben size, yine Kelam-ı Kadim’e göre diyorum ki, toprakta malikiyyet olmaz. Ancak topraktan müteneffi olanlar [faydalananlar] -ve müteneffi olmak için de ona hizmet edenler, hadim olanlar- ondan müteneffi olurlar. Ve buradaki sistem de çok aşikardır. Bunların bir disiplin içinde izahı artık gerekmektedir. Vakit gelmiştir.”

Kaynak: Fethi Gemuhluoğlu, Dostluk Üzerine, İstanbul Yayınları, İstanbul, 2001, s. 22. [22 Kasım 1975 tarihli konuşmasından]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir