Kentsel Dönüşüm Mağduru Sarıgöl Ahalisi: Bu Nasıl Müslümanlık!

1 Response

  1. 10 Aralık 2014

    […] Ağustos ayında ziyaret ettiğimiz Sarıgöl Mahallesi’nin Afet Yasası kapsamına alınmasına karşı açılan davanın neticelenmesi üzerine mahalleye ikinci ziyaretimizi gerçekleştirdik. Mahallenin riskli alan özelliği taşımadığını ve Bakanlar kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığını ifade eden Danıştayın açıklaması şu şekilde: […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir