Kuran Atölyesinden Notlar: Bir Sunuş

Katı olan her şey buharlaşıyor. Bizler, zihnimize tebelleş olmuş elde tutulacak bir şeyin kalmayacağı korkusuyla birçok zaman, bir mücadeleyi yükseltmeğe ve “orda olanın”, “durup duranın” yerini tayin etmeğe çalışıyoruz; kaçıp gidecek olanı tutmaya, orada sabit duranı kavramaya. Şöyle diyebiliriz, başımızı kaldırdığımızda ve sokağın diğer ucuna baktığımızda yüzleştiğimiz en temel şey, bir sokakta değilse diğer sokakta, bir mücadelenin yürütüldüğüdür. Ve yine bu mücadeleler, katı olan her şeyin buharlaştığı bu günlerin, bu tarihselliğin içinde yeniden kurgulanan mücadelelerdir. Bir bakıma “bazı şeyler bulmalı yüzümüze tebelleş olan bu korkuya” diyerek tekrar kurgulanan mücadeleler.

Bu bağlamda, emeğin karşılığı ve adaletin tesisini mücadelede temel noktalar olarak işaret eden Emek ve Adalet Platformu üyeleri ve çevresinden insanlarla,  Kuran’la günlük hikayemizde nasıl ilişkilendiğimizi kavramaya yönelik bir çalışma yürütüyoruz bir süredir. Bu günlerde siyasal düşünüşe dair bir fikir üretirken Kuran’la nasıl ilişkilenebildiğimizi, politik yahut günlük karşılaşmalarımızda nasıl proaktif bir kaynak olarak Kuran’ı kavrayabileceğimizi birlikte okuyarak istişare etmeye çalışıyoruz. Ya da günlük hayatta, karşılaştığımız örneklerden devşirdiğimiz Müslümanca yaşamın Kuran’la nasıl bir rabıta kurduğunu, Kuran’dan bize aktarılan kavramların hayatımızda ya da doğrudan politika üretmede nasıl karşılıkları olduğunu, bunların hangi motivasyonlarla bizde karşılık bulduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kimi zaman okuduğumuz surelerde öne çıkan bir kavram üzerinden, kimi zaman hikmetini kavramak istediğimiz bir sure ya da pasaj üzerinden yürüttüğümüz çalışmada temel motivasyon şu: Bizler, kaçınılmaz olarak yüzleştiğimiz günlük meselelerde seçerek/seçmeyerek Kuranî ya da İslamî kavramlarla ilişki kuran insanlarız. Buradan hareketle bu kavramların gündelik ve politik alanlarda gerçekten bir kuruculuğu olup olmadığını, varsa nasıl tezahür ettiğini kavramaya ihtiyacımız var.

Müşterek bir anlama faaliyeti yürütmenin değerli olduğunu düşündüğümüz için olabildiğince demokratik bir tartışma zemini inşa etmeye çalıştık. Dolayısıyla okunan metne ya da sureye/pasaja dair fikirler de değerlendirilen anlatı ve bilginin yanında söz konusu ilişkilenmeleri kavrayabilmemiz için çok değerli.

Her hafta aramızdan gönüllü çıkan bir arkadaşın önerdiği ve üzerine çalışıp geldiği bir konuyu, yine onun modere ettiği bir şekilde tartışıyoruz. Moderatör arkadaş, seçtiği konuya dair okunmasını önerdiği materyalleri önceden gönderiyor ve online yaptığımız toplantıda onun sunuşuyla başlıyoruz. Akabinde moderatörün seyrini takip ettiği şekilde tartışmamız sürüyor.

Günlük hayatın mücadelesinde herkesin farklı bir motivasyonu varken bunları konuşup ortaklaşmak ya da müşterek yeni bir zemin inşa etmek ya da müşterek bir faaliyet üretmek için bu gibi anlama organizasyonlarının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmanın ürünü olan, bir kavramı/sureyi/pasajı tartıştığımız metinleri ya da edindiğimiz notları da getirileri olması umuduyla sitemizde yayınlamaya karar verdik.

Bu metinlerin ilkine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir