Kuran’dan Notlar – Evrensel Sevgi Mesajı

“O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir: “Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım?” Onlara: “Arkanıza dönün de nur arayın!” denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki, onun içinde rahmet, dışında da azap vardır.” Hadid Suresi, 13. ayet.

Bu ayet cehennem azabının ebedi olmadığına ve Allah’ın yarattığı her insanın suçunun cezasını gördükten ve gerekli terbiyeyi aldıktan sonra cennete gireceğine delil olan ayetlerden biridir. Çünkü bu ayete göre cehennemlikler ve cennetlikler arasına bir sur çekilir. Fakat surun girip çıkmayı mümkün kılan bir de kapısı vardır. Cehennemlikler bu kapıyı açıp eninde sonunda cennete girebilirler.

Kapının özelliği ise şu: Kapının dışı azap içi rahmettir. Böyle olunca o kapıdan girmek isteyecek kişi görünüşte bir azapla karşı karşıya olduğunu zanneder. Oysa kapıyı açıp içeri girse rahmete erecektir. Cehennemliklerin cennete girebilmesi için bilinmeyeni göze alıp bu azabı göze almaları gerekir. Ki eninde sonunda bu azabı göze de alırlar.  Çünkü Mümin Suresi 11. ayete şöyle işaret eder: Bir mümin bir kere ölür, bir kafir ise iki kere.

Bir mümin öldükten sonra cennete gider. Oysa bir kafir ölür ve cehenneme gider, cehennemde ise bir defa daha ölür ve günahlarını itiraf eder.

Mümin Suresi 11. ayet ile Hadid Suresi 13. ayeti bir arada karşımıza aldığımızda şunu görürüz: Cehennemlikler eninde sonunda ölüm gibi azap getiren o kapıyı açarlar ve ikinci ölümden sonra kapıdan içeri girip cennete varırlar.

Kuran zaten pek çok ayetinde cennetliklerin tahtlarda karşılıklı oturacağını ve bu insanların birbirine olan kininin ahirette kalplerinden söküleceğini söyler. Bu dünyada kin duyduğumuz pek çok insanla ahirette dost olacağız, demektir bu. Bir müminin kin duyduğu insanların başında ise kafirler gelir. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz: Eninde sonunda kin duyduğumuz kafirlerle barışacağımız ve cennette karşılıklı tahtlarda oturup dostça şarap içeceğimiz günler de gelecektir.

Yani cehennemlikler eninde sonunda dışı azap içi rahmet olan kapıdan geçecek ve müminlerle dostça cenneti paylaşacaktır. O halde bu dünyadaki kafirlerle kavga ederken, bir yandan da Allah’ın eninde sonunda bizleri o insanlarla dost kılacağını bilip davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve kavgalarımızı bu yaklaşıma göre şekillendirmemiz gerekiyor, evrensel sevgi mesajını yaymaya çalışan sufilerin yapmaya çalıştıkları gibi…


*Öne çıkan görsel şuradan alınmıştır: http://www.eikowa.com/blog/doors-of-perception-the-art-of-kr-santhanakrishnan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir