Kuran’dan Notlar – İdeal Müslüman Örneği Olarak İbrahim (II)

“83 – Şüphesiz ki İbrahim de onun kolundandı. 84 – Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalb ile gelmişti. 85 – O babasına ve kavmine şöyle demişti: “Siz nelere tapıyorsunuz?” 86 – “Yalancılık etmek için mi Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?” 87 – “Siz âlemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?” 88-89 – Derken yıldızlara bir baktı da: “Ben gerçekten hastayım” dedi. 90 – O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler. 91 – Derken bir kurnazlıkla onların ilâhlarına vardı da, “Buyursanıza, yemez misiniz?” dedi. 92 – (Cevap vermediklerini görünce de): “Neyiniz var da konuşmuyorsunuz?” (dedi). 93 – Nihayet bir yolunu bulup onlara kuvvetli bir darbe indirdi. 94 – Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler. 95 – İbrahim dedi ki: “A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?” 96 – “Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır.” 97 – Onlar: “Haydin onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın.” dediler. 98 – Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de kendilerini daha alçak düşürdük. 99 – Bir de dedi ki: “Ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir.”” Saffat Suresi

Bizler ideal Müslümanı, toplumunu sorgulamayan, toplumuyla barış içinde yaşayan, otoriteye itaatkar bir figür olarak kavrıyoruz. Dini tartışan Marx, Freud gibiler de dindarı böyle kabul ediyor.

Oysa yukarıdaki ayeti temel alacaksak İbrahim kendi kavmiyle, onun gelenekleriyle, ideolojisiyle ve düşünce sistemiyle kavga içinde bir figürdü.

Eğer Kuran bizlere bir Müslüman olarak örnek kişilik diye İbrahim’i gösteriyorsa O bizden kavmimizle bir kavga içine girmemizi de istiyor demektir.

İdeal Müslüman, ülkesinin düşünce sistemiyle tartışır. Çünkü bu düşünce sistemi yanlış olabilir. Ya da bu sistem hak kaynaklara dayanıyor olsa bile zaman içinde çürümüş olabilir. Ya da bu sistem hak bile olsa, gerçekten yaşaması için tahkik edilmesi, yani yeniden sorgulanması gerekiyordur.

Toplum ne durumda olursa olsun Müslüman kendi toplumunun düşünce sistemini sorgulamadan kabul etmemeli, onu ancak ve ancak muhakeme ettikten ve tahkik ettikten sonra kabul etmelidir. Yukarıdaki ayetlerin imasına göre ideal Müslüman budur. Hak dinle batıl dini ayıran da budur.


* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: http://rabbisacks.org/isaac-jacob-toldot-5778/abraham-and-the-stars/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir