Şenocak Sağ Açığa Alınırken!

Birkaç gün evvel Samsunlu Şenocak açığa alındı. Şenocak’ın Diyanet’le kavgası yeni değil, evvelki başkanlar döneminde de limoni olduklarını biliyoruz. Peki, ne oldu da bu sefer, ideolojik ve itikadi açıdan birbirleriyle bu kadar uyumlu gözüken biri resmi, öteki yarı resmi iki cemiyetin arası bu kadar açılabildi? Üstelik Şenocak ve cephesi “türedi tip” Görmez’i henüz tasfiye etmişken…

Şenocak’ın açığa alınmasının akabinde gelen savunmalar ve itirazlar ehli-sünnet müdafiliği paydasında buluşuyor. Her bir yazıya sirayet eden bir diğer vecize Erdoğan’ın o meşhur ‘türedi tipler’[1]R. T. Erdoğan: “Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi mânâda tartışır hale geldiler. Bu tartışmaların özellikle ülkemizde yapılması, bizler için ciddi mânâda bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı anlamınadır. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzla siyasetin içerisine giremezler, girerlerse bedelini onlar da ağır öderler.” açıklaması. Öte yandan yaşananları, kimi oryantalist modernist cephenin operasyonu[2]http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/islmin-altini-oyan-turedi-tipler-cirit-atiyor-ihsan-senocak-cezalandiriliyor-2040824, kimi 15 Temmuz ruhuna vurulmuş bir hain darbe[3]http://www.yeniakit.com.tr/haber/buhariyi-de-aciga-alacaklar-mi-389829.html, kimiyse laikleri sevindirme ucuzluğu [4]http://www.star.com.tr/yazar/ihsan-senocak-neden-gorevden-alindi-yazi-1269537/ olarak yorumluyor.

Mevzunun 15 Temmuz’la ve ehli-sünnetle güçlü bir ilişkisi yok. Ya da galiba doğrusu şöyle, aslında her şeyin 15 Temmuz’la ve tabi ki ehli-sünnetin müdafaası ve sürekliliğiyle bir ilişkisi var. Türedi tipler Diyanet’e sızmış görünüyorlar. Hafif gerizekalı olacaklar ki, fazla aceleci bir şekilde en göz önündeki tiplerden birini hedef seçip en popüler ve güçlü olduğu zamanda üzerine zıplıyorlar. Olsun yine de operasyon başarılı. Sanırım şu sıra 3’te 2 maaş alıyor Şenocak. Bu da bir şey.

Şenocak ailesi Samsun Ondokuzmayıs’ta namı yürür bir aile. Baba Şenocak ise, zamanının meşhur dayakçı hocalarından. Ama İhsan öyle değil, aksi halde babasından aldığı mahalli mirası Türkiye’nin muhtelif yerlerine taşımaya nasıl muktedir olsun. Ahaliden topladıkları paralarla ilçenin en tatlı yerine kondurdukları kuran kursu için, resmi bir hüviyet taşıyabilsin diye Diyanet’i sahneye çağıranlar da yine Şenocak’lar… Fakat Diyanet bu durur mu, tutar merkezden kuran hocası gönderir, yok yangın merdiveni var mı diye yurdu teftişe gelir.

Buna mukabil, merkezden gelen hocaların Şenocak cemaatine tabi olmasını koşullayan bir dizi yönerge işletir Şenocakgiller. Sohbetlere katılacak, iyi kötü intisablı olacak, İhsan hocamızın dizinin dibine oturup BUHARİ talim edecektir vs. Olmazsa Diyanet’teki tanıdıklar devreye sokulacak, hocanın başka bir yere tayini istenecektir. Tam bu noktada, o hocalardan biriyle uzun uzadıya bu meseleleri konuştuğumu ve dini mobingin elli tonu ile tanıştığımı belirtmeliyim. Yurtta kalan öğrencilerin artık yosun tutmaya duran yataklarını tamamen kişisel çabalarıyla yenilemeye çalışan genç ve idealist hocamıza bu küstah ve had bilmez çıkışı dolayısıyla verilen ceza, şimdilik kolektif bir surat asma. Ama biraz daha ileri giderse, evvelki hocaların başına gelen onun da başına gelebilir. Görevden alınabilir. Sürülebilir. Aforoz yiyebilir.

Şenocak’ın öncüsü olduğu İFAM eğitim kurumunun Diyanet’le ilişkisi nedir, hâlihazırda Diyanet’i ne kadar sevmektedir? İFAM’ın genç âlimlerinin nezdinde Diyanet’in dini yetkisi neye tekabül etmektedir?[5]http://www.dinihaberler.com/ihsan-senocak-hoca-ya-dostca-oneriler-makale,4649.html Buradaki pratik uzlaşmazlığın fikirsel bir karşılığı var mıdır?

Bu kavga burada bitmez, sürecektir. Şenocak’ın Ankara’daki güçlü bağlantıları sağ olsun gerilimin sönmesi adına yeni bir Diyanet İşleri Başkanı bile bulunabilir. Ki kendisi zaten muhtelif vekillerle mutat toplaşmaktadır. Ya da bir diğer açıdan bu mağduriyet maskesi birilerinin reklam yüzüne bir hayli yakışık aldığından mütevellit, kirli ve yakışıklı bir sakal hükmünde bırak dağınık kalsın da denebilir.

Türedi tipler tarih sahnesine ilk defa çıkmıyorlar. İnsanlık tarihi boyunca türedilerin toplumla konuşmaya çalıştığı ve ne yazık ki pek başarılı olamadıkları söylenebilir. Yine de onlardan miras kalan parçalı hafızayı tüketme payesi, ehli-sünnet müdafaasına yahut ana-akım özgüvenine kalacaktır. Seyyid Kutup önce mürtet olur, sırasıyla selefi, şii, modernist… Yıllar sonra bir bakmışız şiirlerinden bestelenen ezgileri miting meydanlarında okuyanlar, o evvelki küfürleri savuranlarmış. Fetullah birkaç sene evvel “Kuran Müslümanlığı diye bir sapıklık peyda oldu.” demişti. Şenocak da böyle söylüyor. Erdoğan’ın “sünneti tartışmaya açanlara” çıkışından anlıyoruz ki Yepyeni Türkiye’nin kurucu gündemlerinden bir gündemi de bu galiba[6]http://kalemzade.net/2017/10/22/turedi-tipler/. Heyhat, devleti ele geçirmek isteyenler de bu mezhepsizler imiş, Şenocak’a operasyon çekenler, yine aynı türediler. Şimdilerde, işte bu fitne fücur mevzilerinden yeni bir “fetö” çıkacakmış[7]https://burakhancaliskan.wordpress.com/2016/07/28/bir-gunah-kecisi-mustafa-islamoglu/.

Vahhabi, selefi, şii, modernist, reformist ne olursan ol, eğer hizaya girmeye yanaşmıyorsan; “sen tehlikelisin kardeşim, parmaklıklar arkasında olsan da!”. İki ehli-sünnet mutaassıbı kavga ederken bile kavganın ateşi sensin.

Yukarıda zikrettiğimiz yazılardan birinde “Buhari de açığa alınsın sıkıysa” deniyor. Bilvesile Buhari’nin yine aynı Diyanet işleri tarafından istihdam edildiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii insan bir yerden sonra hayret de etmiyor.

Şaka bir yana, unutmamakta fayda var; Şenocak devletle, hükümetle ya da dini statüko ile kavga etmiyor. Meşru dini yoruma kimin öncülük edeceğine dair tamamıyla dünyevi bir iktidar kavgası bu. Üstelik Post-Görmez Diyanetçiliği ile pek de bir fikirsel ihtilafları olmadığı halde. Açığa alındıysa da o olsa olsa sağ açıktır. Resmi görevini bırakır. Sahaya döner. Golünü atar.

Fakat biz istiyorduk ki yeryüzüne hor ve güçsüz görülen kimselerden yana çıkalım, onları dinde öncüler olmasını sağlayalım, onları varis kılalım.” (Kasas, 5)

 

Dipnotlar

Dipnotlar
1 R. T. Erdoğan: “Şu anda birçok insanlar çıktı, türedi. Bu türedi tipler sünneti ciddi mânâda tartışır hale geldiler. Bu tartışmaların özellikle ülkemizde yapılması, bizler için ciddi mânâda bir üzüntü sebebidir. Şunu açık, net söylemek zorundayım. Hoca olmak, ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor ve dolayısıyla Sevgili Peygamberimizin sünnetini tartışma yetkisini de onlara vermiyor. Bu tartışmaları açmak, aslında bir neslin ifsadı anlamınadır. Ve bu nesli ifsat etme hakkını da kimse onlara vermemiştir. Kendileri de böyle bir tarzla siyasetin içerisine giremezler, girerlerse bedelini onlar da ağır öderler.”
2 http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/islmin-altini-oyan-turedi-tipler-cirit-atiyor-ihsan-senocak-cezalandiriliyor-2040824
3 http://www.yeniakit.com.tr/haber/buhariyi-de-aciga-alacaklar-mi-389829.html
4 http://www.star.com.tr/yazar/ihsan-senocak-neden-gorevden-alindi-yazi-1269537/
5 http://www.dinihaberler.com/ihsan-senocak-hoca-ya-dostca-oneriler-makale,4649.html
6 http://kalemzade.net/2017/10/22/turedi-tipler/
7 https://burakhancaliskan.wordpress.com/2016/07/28/bir-gunah-kecisi-mustafa-islamoglu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir