“Yolsuzluk”

“Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anlarım; devletin kasası soyuluyor mu soyulmuyor mu?”

Tayyip Erdoğan, 11 Şubat 2014

***

2025 – Ebü Humeyd es-Sâidi (radıyallâhu anh) anlatıyor:

Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) zekât toplama işinde bir adam istihdâm etti. Adam vazifeden dönünce: “Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!” dedi. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) (öfkeyle) minbere çıkıp, Allah’a hamd ve senâda bulunduktan sonra şunları söyledi:

“Emmâ ba’d, Ben sizden birini, Allah’ın bana tevdi ettiği bir işte istihdam ederim. Sonra o gelir: ‘Bu size aittir, şu da bana hediye edilenler!’ der. Bu adama, babasının veya anasının evinde otursaydı da, eğer doğru sözlüyse hediyesi ayağına gelseydi ya! Vallahi sizden kim haksız bir şey alırsa mutlaka onu boynunda taşır olduğu halde Kıyâmet günü Allah’la karşılacaktır. Eğer bu haksız aldığı şey deve ise böğürecek, sığırsa möleyecek, koyunsa meleyecek!”

Sonra Resülullah ellerini kaldırdı, o kadar ki koltuk altındaki beyazlık gözüktü: “Allah’ım tebliğ ettim mi?” dedi ve bu sözünü üç kere tekrar etti.

Buhari, Hiyel 15, Cum’a 29, Zekât 67, HÎbe 17, Eymân 3, Ahkâm 24, 41; Müslim, İmâret 26, (1832); Ebü Dâvud, İmâret 11, (2946).

Kaynak: <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25782028.asp> ve Kütübü Sitte, bkz. <http://www.kutubusitte.com/Hadisler/zekat.htm>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir