Ferdan Ergut ile Söyleşi: Ahlak Ekonomisi ve Kapitalizm

Ankara Emek ve Adalet Platformu, 16 Şubat Pazartesi, Ferdan Ergut hocayla “Ahlak Ekonomisi ve Kapitalizm” başlıklı bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Ferdan Ergut, 1967’de İstanbul’da doğdu. Yüksek öğrenimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisansüstü eğitimine devam ettikten sonra New York-ABD’de New School for Social Research’te 1994 yılında yüksek lisans, 2000 yılında da “State and Social Control: The Police in the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey, 1839-1939″ başlıklı tezle Siyaset Bilimi ve Tarihsel Çalışmalar alanlarında doktora derecesini aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde devlet inşası, demokratikleşme, Avrupa’da devlet ve devrimler ve sosyal bilimlerde yöntem(disiplinlerarasılık, tarihsel sosyoloji) ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi MYK üyesidir.

Hocamızın ‘Modern Devlet ve Polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Denetimin Diyalektiği” adlı bir kitabı ve editörlüğünü yaptığı “2.Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek” ve “Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler/Sorunsallar/Paradigmalar” kitapları bulunmaktadır. Kendisiyle -kapitalizmin Batı Avrupa orjinli tarihsel yürüyüşünü ve toplumların bu sürece verdikleri reaksiyonları arka plana alarak- günümüzde ahlaki bir iktisadi yapının inşasının imkanlarını konuşacağız.

Yer: Mazlumder Ankara Şubesi
Mithatpaşa caddesi Ahenk Apt. No:62/4 Kızılay /ANKARA

Saat: 18:00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir