Perşembe Söyleşileri: Fatma Bostan Ünsal, “Kopuş ve Süreklilik: Yeni Türkiye-I”

Türkiye toplumunun malul olduğu bir mesele hafızasızlık. Bunun kronikleşmiş neticesiyse tarihyazımı. Her kesim şu ve bu şekilde yanlış yazılmış, eksik anlatılmış, yok sayılmış tarihsel anlatıların kurbanı ve faili. Emek ve Adalet, çift kutuplu siyasal iklimi enine yarmak, kavgayı esastan kurmak arayışında mütevazi bir siyasi proje. Tam da bunun için yakın tarihimize bakmayı ve onu aslına sadık kalmaya gayret ederek tartışmayı önemsiyor. Yeni Türkiye denilen anlatıyı eğrisiyle doğrusuyla tartışmak, 2000’lerde yaşadığımız muazzam dönüşümleri sahih ve sakin bir kafayla konuşmak, Perşembe Söyleşileri’nde başlattığımız bu özel serinin gayesi olacak. Kırılmaları, dönemeçleri, geçişlilikleri görmeye, anlamaya çalışacağız. Atımızı daha uzun sürmek, seferimizi müstakim eylemek, yürüyüşümüzü emin kılmak için.

AKP: Neydi Ne Oldu
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Fatma Bostan Ünsal, İslami kadın hareketinin de önemli isimlerinden biri, başörtülü bir akademisyen, bir barış aktivisti. Kendi kişisel biyografisiyle, AKP’nin siyasal dönüşümünü iç içe okumak da mümkün. Ünsal, Muş Alpaslan Üniversitesi’nde görevliyken, imza attığı “Bu Suça Ortak Olmuyoruz” bildirisi sebebiyle işine son verilmiş bir akademisyen aynı zamanda. Kendisiyle hem hikayesini hem de şahitlik ettiği hikayeyi konuşmaya, dinlemeye çalışacağız.

 

pers%cc%a7embe-so%cc%88yles%cc%a7ileri-fatma-bostan-u%cc%88nsal

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir