Emek ve Adalet Platformu İşleyiş İlkeleri

I. Halkalar: Üç Halka

 1. Emek ve Adalet üç halkayla işler: Hamaliye, yürütme ve genel grup.
 2. İstişare (genel grup), Emek ve Adalet’e gönüldaşlık besleyen, kalbiyle ya da eliyle destek olan destekçileri kapsar. Vücut bulduğu yer, yaptığımız faaliyetlerde yüz yüze ilişkide bulunduğumuz kişiler ve destekçilerimiz ile mail grubunda bulunan kişilerdir.
 3. Yürütme, Emek Adalet’e üye olmuş, aktif çalışan ve Emek Adalet’in asgari sorumluluklarını yerine getiren kişilerinden oluşur. Emek Adalet’in kalbi ve karar organıdır. Üyeler, istişareyi ve karar almayı kolaylaştırmak için kurulmuş olan yürütme mail grubunda yer alır.
 4. Hamaliye, yürütme üyeleri içerisinden çıkan ve Emek Adalet’in hamallığını sırtlama iradesini gösteren kişilerden oluşur. Hamaliye, asgari sorumlulukların ötesinde, Emek Adalet’in faaliyetlerine düzenli olarak katılan ve en az bir sürekli işin sorumluluğunu üstlenmiş kişilerden oluşur. Hamaliye’nin karar yetkisi yoktur. İşlevi yürütmeyi işler kılmak, yürütme üyelerine özveri örnekliği sunmak ve onları teşvik etmektir.
 5. Üyeliğin minimum sorumlulukları, iki haftada bir düzenlenen toplantılara katılmak ve aidat vermektir. Üyeler öğrenci için ayda 10, çalışanlar için 20 liradan az olmamak üzere aidatla katkıda bulunurlar. Üst limit üye başına ayda 100 liradır.
 6. Üyelikten düşme: Üç toplantıya arka arkaya mazaretsiz katılmayan veya üç ay arka arkaya maddi katkıda bulunmayan üyelerin destekçi konumuna geçtikleri varsayılır ve yürütme mail grubundan çıkarılır.

II. Yürütmenin cisimleştiği yer: Genel toplantılar

 1. Çok acil bir durum oluşmadıkça Emek Adalet’in genel işleyişine dair tüm genel kararlar genel toplantıda alınır. Genel toplantılar Emek ve Adalet’in müşterek iradesinin ortaya çıktığı bir biraraya geliş ve herşeyden önce 3-4 saat süren müşterek bir performanstır. Hem herkesin eşite yakın bir katılımla sürece ortak olması, hem de verimli geçmesi ve somut sonuçlara varılması için azami gayret sarf edilir. Birbirimizi dinlediğimiz, birbirimizden etkilendiğimiz, birlikte ürettiğimiz; adına Emek Adalet dediğimiz ortaklığımızı inşa ettiğimiz kıymetli bir fırsat, cem olduğumuz, cemaat olduğumuz yaratıcı bir momenttir.
 2. Emek ve Adalet kararlarını iki haftada bir pazar günleri 11:00-14:30 arasında büroda düzenlediği genel toplantılarda alır. Genel toplantılar, Emek Adalet’in ilkeleri ile az çok hemfikir olan herkesin katılımına açıktır. Karar alırken üyelerin fikirleri esas alınır.
 3. Toplantıların gündemini hazırlamak, gündem önerilerini alıp toplamak ve duyurusunu yapmak ve toplantı kararlarını arşivlemek ile bir kişi (toplantı sorumlusu) sorumludur.
 4. Toplantıların gündemi yürütme ve genel grupta konuşulanlar detaylı bir şekilde takip edilmek ve gelen önerileri toplamak suretiyle toplantı sorumlusu tarafından belirlenir ve onun tarafından en az iki gün önceden genel gruba kısa, yürütmeye uzun formatta olmak üzere gönderilir. Toplantı sorumlusu uzun formattaki gündemi ve bir önceki toplantının notlarını çıktı alarak toplantıya getirir.
 5. Her toplantının başında bir moderatör ve bir not tutucu belirlenir. Not tutuculuk tüm üyeler tarafından rotasyonla üstlenilir. Moderatörlük ise (gündemlere vakıf oldukları için) hamaliye üyeleri tarafından üstlenilir ve onlar arasında rotasyon yapılır. Moderatör, söz almanın dengeli gitmesini sağlar, çok konuşanları ikaz eder, az konuşan/konuşmayanların fikrini sorar, konuların uzamasına mani olur. Toplantılarda söz, el kaldırma ve söz sırasına girme şeklinde alınır. Not tutucu ise toplantı notlarını tutar ve aynı akşam yürütme mail grubuna gönderir.
 6. Moderatör her toplantı başında haziruna yeni gündem önerisi olup olmadığını sorar. Bunun ardından toplantı, bir önceki toplantıda alınan kararların takibiyle başlar.
 7. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirmeyen nedenini açıklar ve özeleştirisini verir.
 8. Geçen iki hafta içinde yapılan işlerin aktarımı ve değerlendirmesi toplantılara bırakılmamaya çalışılır. Yapılan işlerin (en basit ve rutin işlerde bile) gerçekleştirilmesinin hemen ardından yürütme mail grubunda aktarımı yapılır, burada değerlendirmeler alınır ve konu mümkün olduğu kadar yürütme mail grubunda tüketilir. Böylece bu tip gündemlerin dağınık bir fikir paylaşımına dönüşüp gereksiz zaman alması engellenmiş olur.
 9. Toplantıda karar alınırken oybirliği sağlamak için gayret gösterilir. Bu sağlanamıyorsa 3/4 çoğunluk aranır.
 10. Toplantıya katılmayanlar toplantı notlarına 24 saat içinde itiraz etmezlerse alınan kararı kabul etmiş sayılırlar. 24 saat içinde herhangi bir karara itiraz eden üyeler, bir sonraki genel toplantıya katılarak bu kararın değişimini sağlayabilirler. Aksi takdirde alınmış karar geçerli olacaktır.

III. Hamaliye

 1. Hamaliye yeri geldikçe toplanır. Toplantılarında Emek Adalet’in nasıl faaliyetler yapacağına değil nasıl daha iyi işleyebileceğine dair kafa yorar ve bu süreci işin hamallığını üstlenerek örgütler. Yaptığı toplantıları ve varılan sonuçları yürütmeye bildirir.
 2. Yürütmeden ayrı bir halkadan ziyade, yürütmenin içinde ve yürütmeyi mobilize etmeyi hedefleyen ve özveri açısından örneklik teşkil eden bir iç halka olarak işlev görür. Daha istekli ve özverili üyelerin birbirleri ile koordine olmaları, birbirlerini desteklemeleri, birbirlerinden güç bulup yürütmeyi daha etkili bir şekilde hareketlendirebilmelerinin zeminidir.
 3. Daha özverili uğraşanlar arasında fiili olarak oluşan ve ancak genellikle arkadaşlık ilişkilerinin ve öznel kriterlerin belirleyici olabildiği enformel ağlar yerine, daha formel, nesnel ve gerekli özveriyi gösteren herkese açık bir birlikteliktir.
 4. Hamaliyeye katılım hamaliye üyelerinin koymuş olduğu çıtaya denk bir çaba ve özveri içersinde olan kişilerin bu yöndeki talebi ve hamaliye üyelerinin onayı ile gerçekleşir.
 5. Hamaliye üyeleri en az bir düzenli işin tam sorumluluğunu alır, o işi icra eder ve örgütler.
 6. Hamaliye üyeleri, faaliyetlere katılıma çağırmak ya da herhangi bir acil öneri için yoklama yapmak maksadıyla yürütme üyelerini telefonla arama işini üstlenir ve örgütler.
 7. Hamaliye üyeleri, Emek Adalet’in her türlü faaliyetine katılmaya özen gösterir katılamadığı takdirde mazaret bildirir. Toplantılara, faaliyetlere vaktinde gelir. Mail grubuna herhangi bir faaliyet önerisi ya da soru geldiğince hızlıca karşılık verir.
 8. Hamaliye üyeleri, herhangi bir üye tarafından üstlenilen ancak yapılmayan acil bir iş olduğunda ve kendi doğallığında boşluğu kapatacak kimse çıkmadığında devreye girer, kendi aralarında haberleşir ve en uygun kişisi üzerinden işi üstlenir.
 9. Hamaliye üyeleri, sorumluluğunu aldığı bir işi yapmadığında veya aksattığında eleştirilme olgunluğunu gösterir. Her zaman için kendisini geliştirmeye yönelik önerilere açık olur, böylesi bir güven ve özveri ilişkisine, yani cemaat hukukuna iştirak ve riayet eder. Belli bir çıtanın üzerinde ve aşağı yukarı eşit ölçüde emek veren kişilerin birbirlerini eleştirmesi daha sahici ve etkili olacaktır.
 10. Hamaliye üyeleri, Emek Adalet’in politik bir cemiyet niteliğinin yanında bir cemaat niteliğini kazanabilmesi için gereken –nispeten görünmez olan– sosyal ve duygusal emeği verir.

IV. Perşembe sohbetleri/istişareleri

 1. Perşembe sohbetleri gündem ve konuklara göre değişebilir, her hafta da yapılabilir, 15 günde bir de yapılabilir. Perşembe sohbetleri yapılmayan haftalarda istişare toplantısı yapılır. İstişarede içimizden biri/leri meselelerimizden birine ilişkin bir sunum yapar ve ardından bu kişinin/lerin moderatörlüğünde istişare yapılır. İstişareler gündemle ilgili de olabilir, ancak gündemcilik yerine Emek Adalet’in kısa orta ya da uzun vadeli hedef, plan ve faaliyetleri üzerine yoğunlaşma, fikir üretme ve ortaklaşma ön planda tutulur. İstişarelerde de bir notçu bulunur ve notları hızlıca paylaşır. Ortaklaşılan kararlar varsa bunlar ayrı bir dosyada tutulur.
 2. Sohbetlerde ses kaydı alınır ve sohbet öncesi belli olmuş bir notçu bilgisayarla not tutar ve akabinde kaydı da kullanarak son hali çıkartır. Emek ve Adalet’teki herkesin yapabileceği, özen isteyen ancak teknik herhangi bir zorluğu olmayan bu iş tüm üyeler arasında dönüşümlü olarak yapılır.

V. Genel mail grubu

 1. Genel gruba herkes üye olabilir. Gruptan çıkarma ile ilgili olarak belirli ilkeler çerçevesinde hareket edilir. Genel mail grubunda nefret söylemi kullanan veya  insanlık suçu olarak kabul edilen şeyleri dillendirenler, herhangi bir inanç, kimlik veya ırka karşı hakaret içerikleri paylaşanlar, düşüncelerini paylaşırken diğer üyeleri rahatsız edici cinsiyetçi küfürler kullananlar gruptan çıkarılırlar.
 2. Genel mail grubunun aktif kullanılması, yürütme mail grubunun sağlıklı olabilmesi için bir zorunluluktur. Genel gruba atılabilecek her mail yürütme yerine genel gruba atılır, tartışmaların, istişarelerin bir bölümü oradan yürütülür. Orada ciddi sayıda ve konuya duyarlı insanın Emek ve Adalet’i bir şekilde izlediği, değerlendirdiği her zaman göz önünde bulundurulur.

VI. Yürütme mail grubu

 1. Yürütme mail grubuna katılmak için yürütmeye üye olma isteğini beyan etmek, bir toplantıya katılmak ve ilk aidatını vermek yeterlidir.
 2. Emek ve Adalet’le ilgili yapılan her iş, her faaliyet yürütme grubuna hızlıca yazılır. Yapılan işler ufak bilgi notlarıyla da olsa paylaşılır.
 3. Yürütme mail grubunda halledilebilecek teknik ve lojistik işlerin toplantılarda bir arada geçirdiğimiz kısa ve değerli zamanı fuzuli yere işgal etmemesine dikkat edilir.
 4. Yürütme mail grubuna özellikle alıntı yazı ve kritikler atılmamasına özen gösterilir, bu tip paylaşımların yapılacağı yer Genel mail grubudur. Aksi durumlarda burada fazlası ile bir mail yoğunluğu oluşuyor.
 5. Yürütme mail grubuna kişi eklenmesi, çıkarılması ile ilgili bir kişi sorumludur.
 6. Yürütme üyeliğinden düşme sonucunda yürütme mail grubundan da ayrılınılır. Yürütme üyeliğinden düşme yukarıda zikredildiği gibi iki koşulda gerçekleşir: “Üç toplantıya mazaretsiz arka arkaya katılmayan veya üç ay arka arkaya maddi katkıda bulunmayan üyelerin destekçi konumuna geçtikleri varsayılır ve yürütme mail grubundan çıkarılır.”
 7. Genel toplantı günleri sabit bir işi olan bu yüzden kronik bir katılamama durumu söz konusu olan üyeler, bu durumu en az bir kere yüz yüze yürütmeye açıklamalı, durumu netleştirmeli, mazereti aktarmalıdır. Akabinde her toplantı öncesi mazeretini mail yoluyla bildirmelidir. Bu mazeret bildirme her toplantı öncesi düzenlilik arz edecek olsa da önemlidir, zira diğer yürütme üyelerine söz konusu kişinin Emek Adalet’in rutinini izlemeyi sürdürdüğüne dair güven verir.
 8. GEREKÇE: Üyeliğin diğer minimum koşulu olan aidat koşulu yerine getirildiği takdirde bu tip esnek bir üyelik ilişkisi hoş görülmelidir. Üyenin hayat ritminde değişiklik olduğu takdirde kolayca daha aktive olabilmesinin, bu süreçte emek adaletin gündeminden kopmamasının önü açık tutulmalıdır. Burada önemli olan bu türden esnek üye arkadaşların üç ayda bir de olsa herhangi bir faaliyete katılıp kendilerini en azından bir göstermeleri, kendilerini muhtemelen tanımayacak olan yeni arkadaşlarla tanışmaları gerekir.
 9. Aşağı yukarı aynı çizgide olduğumuz diğer gruplardan güvendiğimiz bir isimden yürütme grubuna üye olma talebi geldiğinde bu değerlendirilir. Bu kişinin yürütme mail grubuna gözlemci olarak dahil olması o kişi ve dahil olduğu çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi için anlamlı olacak ve yürütmenin mahremiyete zarar vermeyecek ise istişare ile kabul edilebilir.

VII. Site ve sosyal medya

 1. Siteye girdileri yapmaktan ve yazıların tashihinden en az ikişer kişi sorumludur.
 2. Şahıs imzalı yayınlanmak istenen iktibas ya da yazılarda, platform üyeleri Emek Arası’na istedikleri yazıları direkt olarak koyarlar. Emek Adalet web sitesinde yayınlamak istedikleri yazıları mail grubuna atarlar. Mail grubunda bu yazılar tartışılır ve eleştiriye tabii tutulur. (Bu eleştiriler içeriğe de olabilir) Eğer yazar istemezse içerikle ilgili herhangi bir değişikliğe tabii tutulamaz. Yazılar siteye girdileri yapmaktan sorumlu olan ekip tarafından kendilerinin yaptığı planlama dahilinde girilir. (Mail grubunda yapılan tartışmalar, yazının altına yorum kısmına eklenir.)  Eğer gelen yazıların gündem nedeniyle aciliyeti varsa alınacak ortak kararla giriş yapılabilir. İktibaslar sunuşsuz yayınlanmaz.
 3. Mail adresi, facebook ve twitter hesaplarından bir(er) kişi sorumludur. Bu sorumlu(lar) düzenli olarak bu hesapların kontrolünü yaparlar, gerektiğinde yürütmeye bildirimde bulunurlar. Sosyal medyada tüm Emek Adalet üyeleri bu sorumlulara destek olur, öneri getirir, eksiklere işaret eder.

VIII. Okuma grupları

 1. Okuma grupları asıl olarak Emek ve Adalet’in önüne koyduğu politik hedeflere yönelik fikri üretim yapmak maksadıyla kurulur. Okuma gruplarında siteye konacak yazılarda billurlaşmış olan fikir ve bilgi üretimi gayesi ön plandadır.
 2. Her okuma grubu her toplantısından sonra bir paragrafla da olsa o toplantıda neler konuşulduğu neler düşündüğüne dair kısa bir notu web sitesine veya Emek Arası’na koyar. Bu şekilde okuma gruplarındaki tartışmalara dair diğer üyelerin kabaca da olsa bir malumat sahibi olmalarına imkan tanınmış olur.
 3. Okuma grupları ritimlerine göre 3 ila 6 ayda bir Perşembe istişarelerine sunum hazırlarlar ve çıkarımlarını paylaşır ve tartıştırırlar.

IX. Mali işler

 1. Mali işlerden bir kişi sorumludur. Tüm gelirleri toplar ve aylık düzenli ödemeleri yapar. Her ay sonunda gelir ve gider tablosunu yürütme mail grubuna sunar. Bu tabloda hangi üyenin o ay aidat verip vermediği ve ne kadar verdiği ve o ayın masrafları yazar. Bu şekilde hem herkes o ay aidat verip vermediğinden emin olmuş olur hem de tüm gelir gider dengesi tamamen şeffaflaşır. Aidat tüm sevimsizliğine rağmen hem aidiyetin önemli bir göstergesi hem de pek çok şeyin önkoşulu olan maddi imkanların tek güvencesidir, bu yüzden özenle takibi yapılır.

X. Dernek işleri

 1. Dernek işlerini takiple bir kişi sorumludur ve bir kişi ona yardımcı olur.

XI. Belirli işler, çalışma grupları, kampanya teşkilatçıları

 1. Bir kişiye yüklenilmiş belirli düzenli işlerin, süreli bir işin kotarılması için oluşturulan çalışma gruplarının ya da Emek Adalet’in beraberce sahiplenip mobilize olacağı kampanyaları tertipleyecek komitelerin bir ya da birden fazla sorumluları olur. Bunlar yürütme tarafından kendilerine verilen görevi layıkıyla işin doğasından kaynaklanan belirli bir özerklik çerçevesinde yürütür. Bu sorumlular yürütmeyi yeri geldikçe bilgilendirir, gerektiğinde destek ister. Yapılan işte eksik veya hatalar gözlemlendiği takdirde bu kişi(ler) sorumluluğu üstlenir, özeleştirilerini verir ve hataları düzeltmeye gayret gösterir.

1 Response

 1. 7 Nisan 2014

  […] Emek ve Adalet Platformu İşleyiş İlkeleri […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir