Hakkımızda…

Emek ve Adalet Platformu, 2010 Aralık ayında yapılan birkaç toplantının ardından 2011 Ocak’ında bir araya gelen bir grup insan tarafından kuruldu. Kadrosu zaman içinde ayrılan, geri çekilen, daha çok mesai ayıran ve yeni gelenlerle değişip dönüşmekle birlikte, ağırlığı gençlerin oluşturduğu, öğrenci-çalışan oranının hemen hemen yarı yarıya olduğu bir topluluk.

“Amaç ve ilkeler”i 2011 Mart ayında grup üyeleri arasında yapılan uzun istişareler sonucunda netleşmeye başladı ve toplantılarda tartışılarak kısa bir metin halinde yayımlandı. 2011 Mart ayından bu yana iki haftada bir gerçekleştirdiği toplantılar, Platform’un “amaç ve ilkeler” metninde dile getirilen fikirleri iyi kötü kabul eden herkese açık olarak yapılıyor. Platform’un faaliyetlerine ilişkin kararlar bu toplantılarda alınıyor.

İlk başlarda müsait ve münasip kafelerde gerçekleştirilen toplantılar, 2011’in Ekim ayından beri Platform’un Kıztaşı’nda tutmuş olduğu büroda yapılıyor. Platform, kararları mümkün mertebe genel toplantılarda, ortaklaşa almaya gayret ediyor. Bu yüzden de genel toplantılar katılınması gereken faaliyetlerin başında geliyor.

2011 Nisan ayı ile beraber 255 kişilik geniş iletişim mail grubundan farklı olarak bir de yürütme mail grubu oluşturuldu. Buradaki asıl amaç, genel gruptaki insanları gündelik detaylarla ve teknik işlerle ilgili maillerle boğmamaktı. O günden bugüne toplantılara üç kere katılmış olan ve faaliyetlerde sorumluluk alan arkadaşlar yürütme mail grubuna üye oluyor. İstisnai durumlarda acilen karar almak gerektiğinde bu mail grubu kullanılarak karar alma sürecine olabildiğince çok arkadaş dahil edilmeye çalışılıyor. Kurumsal bir hiyerarşi oluşturulmadığı gibi, fiili hiyerarşik karar alışların olmaması için de azami çaba harcanıyor.

Platform’un internet sitesi Mart 2011’den beri aktif. Kaynak metinlere, tartışmalara, etkinliklerle ilgili duyuru ve haberlere, üyelerin telif yazılarına yer verilen sitede, Platform’un öncelik verdiği meselelerle ilgili video ve görseller, özellikle emek mücadeleleri ile ilgili haber ve yazılar seçilip kısa birer girizgahla iktibas da ediliyor.

Platform’da aylık bağış ve aidat sistemi var. Platform katılımcısı olan herkes aylık olarak istediği kadar bir miktar ile destek oluyor. Bu miktar genelde 5, 20 veya 50 oluyor. Platform’un üye aidat ve bağışları dışında herhangi bir geliri bulunmuyor.

Platform’un faaliyetleri (Eylül 2012’de yayımlanan “2011 Yılı Değerlendirmesi” başlıklı raporda da görülebileceği gibi) işçi meselesi ve evsizler meselesi başta olmak üzere çeşitli alanlarda yoğunlaşıyor. Platform’un direnişteki PTT işçileriyle tanışma ve özellikle de direnişteki Casper işçilerine destek (Ocak-Mayıs 2011) ile başlayan işçi meselesine ilişkin ilgisi, Teksim, Roseteks gibi firmalarda çıkan sorunlarda işçilere elden geldiğince yardımcı olmak şeklinde devam etti. Sendikalaştıkları için işten atılan Teksim işçileri ve aileleriyle birlikte düzenlenen kermesler önemliydi.

Evsizler meselesine ilişkin olarak sokakta sabahlama eylemleri (29 Ekim 2011, 5 Kasım 2011 ve 3 Aralık 2011) yapıldı, Şefkat-Der’in Tophane’de Aralık 2011’de açılan eve destek amaçlı kermeslerle bu ilgi canlı tutuldu. Bu kermeslerin 6.’sı Eylül 2013’te gerçekleştirildi.

Platform’un en çok ses getiren eylemi olan Otelönü İftarları ise Ağustos 2011’de Beşiktaş’ta Conrad Otel önünde başladı. O Ramazan Taksim’de Gezi Parkı’nın bitiminde “Lüks Otel Üçgeni”nde iki iftar daha yapıldı. 2012 Ramazan’ında ise ilki yine aynı mekanda yapıldı, sonrakiler ise iftarların içinin boşalma tehlikesine karşı, evsizler, işçiler ve göçmenler temaları çerçevesinde, bu konularda önemsediğimiz ve adaletsizliğe maruz kalan kişilerin katılımıyla, bu kişilerin sorunlarını kendi ağızlarından dinleyerek yaptık. Kardeşlik iftarları dediğimiz bu iftarlara dair hazırladığımız bülteni buradan okuyabilirsiniz. 2013 yılında da aynı çizgiyi sürdürdük ve bu kez İşçi İftarı’nın yanına Kürt meselesinden dolayı gerek Türk gerekse Kürt tarafından canı yanan insanları davet ettiğimiz Kardeşlik İftarı’nı düzenledik.

Platform her ne kadar standart basın açıklamalarından bir eylem formu olarak kaçınsa da, bir şekilde yapmak gerektiğinde de en azından biraz renklendirme çabası içinde oldu. Bankalar Caddesi’nde bankalara ve faize karşı yaptığımız sülüklü protesto (17 Ekim 2011) buna örnek verilebilir.

Platform’un fikri faaliyetleri de eksik değil:) “Ortadoğu ve Türkiye’de Emek ve Adalet Mücadelesi Sempozyumu” (17 Nisan 2011), Emek Meselesi ve İstanbul’da İşçilerin Hak Mücadeleleri Sempozyumu (29 Nisan 2012) gibi…

Platform’un bir faaliyet sahası da okuma grupları: Son ikisi halen devam eden Tefsir (Aralık 2011-Aralık 2012), İslam-Sosyalizm İlişkisi Örnekleri (Aralık 2011-Mart 2012), İslam İktisadı (Ekim 2011-…) ve son olarak Kent (Eylül 2013-…) okuma grupları bunlara örnek.

Ayrıca Perşembe Sohbetleri de hem grubun ve yeni gelenlerin kaynaşmasına imkan veren bir zemin hem de bir tür grup içi eğitim olarak çok faydalı oldu. 2011 Aralık ayında Burhan Sönmez ve Burhan Kavuncu’yla başlayan bu sohbetlerde bazen haftada bir bazen ayda bir yaparak, Ümit Aktaş, Osman Bostan, İhsan Eliaçık, Hasan Köse, Cihan Aktaş, Emine Uçak Erdoğan, Metin Yeğin, Mehmet Efe, Halil İbrahim Yenigün, Asım Öz, Cihan Tuğal, Yıldız Ramazanoğlu, Mehmet Asutay dahil olmak üzere pek çok isimle sohbet ettik, istişarede bulunduk.

Son dönemde kamuoyunda yankı bulan bir diğer etkinliğimiz, Gezi protestolarına yönelik devlet şiddetine karşı yaptığımız forum ve İslamcı camiadan önemsediğimiz isimlerin desteği ile yayımlanan açıklama idi. (Ekim 2013)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir